Pomáháme těm, kteří slouží v IZS, služebných sborech, veteránům a jejich rodinám

Policisté, hasiči, zdravotníci, celníci, vojáci slouží pro nás, za nás. Jejich povolání je jejich poslání. Tato služba oproti běžnému zaměstnání, obnáší větší nároky a to fyzické, psychické, časové a další. Ti, co slouží se dostávají do nesnadných situací, některé je zasáhnou natolik, že sami potřebují podporu a pomoc. Ať se jedná o novodobé veterány, kteří jsou nebo již nejsou ve služebním poměru a jejich rodiny nebo o veterány seniory zaslouží si náš vděk a úctu za to co pro nás vykonali. V těžkých situacích a traumatech, která zažívají je dobré, aby člověk nebyl sám. Takové situace mají vliv na celou rodinu a následný život. Psychosociální podpora, doprovázení pomůže ošetřit bolavá místa, uchopit pevněji svůj život a jít dál i se svými tématy. Podporujeme rodinu v překonání těžkostí, kterými společně prochází. Jednou z nejtěžších situací je příprava na smrt a doprovázení. V případě zájmu procházíme s rodinnou těžké období přípravy na smrt blízkého člověka a doprovázíme umírajícího na jeho poslední cestě. Naší podporu může využít také člověk, který se dostane téměř až na okraj společnosti. Víme, kam tohoto člověka navázat dál - zasíťovat tak, aby mu bylo možné komplexně pomoci a vrátit ho zpět do života a nepřijít tak například o rodinu. Jakákoliv podpora však také předpokládá to, že dotyčný člověk chce (stojí o pomoc a je připraven ji přijmout). Podchytit včas takového člověka je velice důležité i z pohledu prevence rizikového nebo zkratovitého jednání.

Přínos pro veterána:

Prevence rizikového jednání

Včasné podchycení, aby se nedostal na okraj společnosti a tím se stal zatěžujícím pro město/občany, včasná socializace, prevence rozpadu rodiny nebo pomoc s narovnáním vztahů, prevence konfliktních situací, ošetření traumat, která ovlivňují negativně prožívání a fungování ve společnosti, prevence domácího násilí.

Přínos pro jeho rodinu:

Možnost napravit vztahy, udržení rodinných vazeb, zajištění bezpečného dětství a podnětného rodinného prostředí pro vývoj dítěte, prevence domácího násilí.

Přínos pro město:

Prevence sociálně patologických jevů- bezdomovectví, alkoholismus, problematické občasné soužití, bezpečnostní rizika. Město se tak může na venek prezentovat, jako město přátelské rodině, vrací důstojnost veteránům jejichž služby společnosti si váží.

Při realizaci konkrétní pomoci spolupracujeme také s humanitární organizací Ferdinandus Orden 1561.

Našim cílem je společně nacházet cestu z nepříjemných životních situacích, na které se člověk bude cítit spokojeně, najde odpovědi na své životní otázky nebo může nelézt vnitřní klid. Být s člověkem v jeho tíživé situaci, být mu oporou nebo průvodcem v některých případech až ke konci života člověka.

Jaké služby poskytujeme:

  • Zajišťujeme terapeutické a poradenské služby zkušených terapeutů, psychologů a v případě zájmu zprostředkováváme duchovní doprovázení teology a křesťanskými duchovními pro seniory. Služba je poskytována v rozsahu 10 setkání.

  • Jsme terénní služba, která je poskytována zdarma v po-pá dle předchozí telefonické dohody.

  • Je možné využít osobní setkání, konzultace po telefonu nebo online.

Pro koho je služba určená?


  • Veterány služebných sborů ( policisté, hasiči, zdravotníci, celníci, vojáci) a jejich rodiny
  • Těm, kteří jsou v aktivní službě ( policisté, hasiči, zdravotníci, celníci, vojáci ), dostali se do těžké životní situace v důsledku jejich služby a jejich rodinám

Kolik služby stojí?

  • Služba je zdarma.

Kdy využít terapii nebo jinou formu podpůrné péče?

  • Důvodů je mnoho. Mnohdy to bývají například prožitá traumata, životní krize, vztahové problémy, konflikty, úzkosti, strachy, nejistoty, deprese, ztráta radosti ze života, hodnocení svého života, vyrovnání se s minulostí, zažili jste trauma, změna zdravotního stavu, úmrtí blízkého člověka, vyrovnání se s životní situací, existenciální otázky, strach ze smrti/ z umírání. Vyrovnání se s tím, že rodinný příslušník musí opustit svůj domov, s tím, že se již dál o něj nemohou starat.
  • Pečující nebo rodiny bývají mnohdy vyčerpaní na pokraji sil. Sami se potýkají s mnoha svými tématy nebo obavami, které se objevují nejen v souvislosti s péčí o blízké.

Více naleznete na stránce: Terapie-nejčastější otázky.