Pomáháme těm, kteří aktivně slouží v IZS, služebných sborech, veteránům a jejich rodinám

Policisté, hasiči, zdravotníci, celníci, vojáci slouží pro nás, za nás. Jejich povolání je jejich poslání. Tato služba oproti běžnému zaměstnání, obnáší větší nároky a to fyzické, psychické, časové a další. Ti, co slouží se dostávají do nesnadných situací, některé je zasáhnou natolik, že sami potřebují podporu a pomoc. Na náročnost služby je možné se připravit a tak předejít například rizikovému jednání, vyhoření a dalším.

Ať se jedná o aktivně sloužící, novodobé veterány nebo veterány seniory a jejich rodiny, zaslouží si náš vděk a úctu za to co pro nás vykonali nebo stále dělají. 

K výkonu služby neodmyslitelně patří také těžké situace a traumata, které mají také vliv na celou rodinu a jejich následný život. S těmito tématy lze pracovat, ale také je možné se na ně připravit. V takových situacích je dobré, aby člověk nebyl sám a měl povědomí o tom, co pro sebe může udělat.

Psychosociální podpora a doprovázení pomůže ošetřit bolavá místa, uchopit pevněji svůj život a jít dál i se svými tématy. Podporujeme rodinu v překonání těžkostí, kterými společně prochází. Při výkonu služby je vhodné využít přístupu prevence a tím získat podporu ve své práci a předejít například rizikovému jednání, syndromu vyhoření, problémům ve vztazích a dalším.

Jednou z nejtěžších situací je příprava na smrt a doprovázení. V případě zájmu procházíme s rodinnou těžké období přípravy na smrt blízkého člověka a doprovázíme umírajícího na jeho poslední cestě. 

 Naší podporu může využít také člověk, který se dostane téměř až na okraj společnosti. Víme, kam tohoto člověka navázat dál - zasíťovat tak, aby mu bylo možné komplexně pomoci a vrátit ho zpět do života a nepřijít tak například o rodinu. 

Jakákoliv podpora však také předpokládá to, že dotyčný člověk chce (stojí o pomoc a je připraven ji přijmout). Podchytit včas takového člověka je velice důležité i z pohledu prevence rizikového nebo zkratovitého jednání.

Přínos pro aktivně sloužící:

Prevence rizikového jednání

Prevence syndromu vyhoření

Podpora ve službě, průvodce těžkými situacemi ve službě

Prevence rozpadu rodiny nebo pomoc s narovnáním vztahů, prevence konfliktních situací, ošetření traumat, která ovlivňují negativně prožívání a fungování ve společnosti, prevence domácího násilí.

Přínos pro veterána:

Prevence rizikového jednání

Včasné podchycení, aby se nedostal na okraj společnosti a tím se stal zatěžujícím pro město/občany, včasná socializace, prevence rozpadu rodiny nebo pomoc s narovnáním vztahů, prevence konfliktních situací, ošetření traumat, která ovlivňují negativně prožívání a fungování ve společnosti, prevence domácího násilí.

Přínos pro jeho rodinu:

Možnost napravit vztahy, udržení rodinných vazeb, zajištění bezpečného dětství a podnětného rodinného prostředí pro vývoj dítěte, prevence domácího násilí.

Přínos pro město:

Prevence sociálně patologických jevů - bezdomovectví, alkoholismus, problematické občasné soužití, bezpečnostní rizika. Psychicky a fyzicky odolnější zdravotníci a sloužící znamenají kvalitnější péči, prevenci náhlého úbytku personálu potřebného k péči pro občany. Město se tak může na venek prezentovat, jako město přátelské rodině, vrací důstojnost veteránům jejichž služby společnosti si váží.

Při realizaci konkrétní pomoci spolupracujeme také s humanitární organizací Ferdinandus Orden 1561.

Našim cílem je společně nacházet cestu z nepříjemných životních situacích, na které se člověk bude cítit spokojeně, najde odpovědi na své životní otázky nebo může nelézt vnitřní klid. Být s člověkem v jeho tíživé situaci, být mu oporou nebo průvodcem v některých případech až ke konci života člověka.

Jaké služby poskytujeme:

 • Zajišťujeme terapeutické a poradenské služby zkušených terapeutů, psychologů a v případě zájmu zprostředkováváme duchovní doprovázení teology a křesťanskými duchovními.

 • Služba je poskytována v rozsahu 10 setkání.

 • V oblasti prevence a psychohygieny poskytujeme konzultace, kurzy a vzdělávání.

 • Jsme terénní služba, která je poskytována zdarma v po-pá dle předchozí telefonické dohody.

 • Je možné využít osobní setkání, konzultace po telefonu nebo online.

Pro koho je služba určená?


 • Veterány služebných sborů ( policisté, hasiči, zdravotníci, celníci, vojáci) a jejich rodiny
 • Těm, kteří jsou v aktivní službě ( policisté, hasiči, zdravotníci, celníci, vojáci ), dostali se do těžké životní situace v důsledku jejich služby a jejich rodinám

Kolik služby stojí?

 • Služba je zdarma.

Kdy využít terapii nebo jinou formu podpůrné péče?

 • Důvodů je mnoho. Mnohdy to bývají například prožitá traumata, životní krize, vztahové problémy, konflikty, úzkosti, strachy, nejistoty, deprese, ztráta radosti ze života, hodnocení svého života, vyrovnání se s minulostí, zažili jste trauma, změna zdravotního stavu, úmrtí blízkého člověka, vyrovnání se s životní situací, existenciální otázky, strach ze smrti/ z umírání. Vyrovnání se s tím, že rodinný příslušník musí opustit svůj domov, s tím, že se již dál o něj nemohou starat.
 • Pečující nebo rodiny bývají mnohdy vyčerpaní na pokraji sil. Sami se potýkají s mnoha svými tématy nebo obavami, které se objevují nejen v souvislosti s péčí o blízké.

Více naleznete na stránce: Terapie-nejčastější otázky.

Kdy zařadit prevenci a psychohygienu?

 • Kdykoliv. Vhodné zejména: příprava na výkon služby, změna zátěže ve službě, nadlimitní situace, pociťuji větší míru stresu, zátěže, pro náhled a zmapování všech situací se kterými se mohu ve službě potkat a jaký mohou mít dopad s přesahem jak se v těchto situacích zachovat, ošetřit sebe a tím ochránit i svou rodinu a potřebné.