Služby pro seniory 

Stáří je životní fází, která sebou přináší řadu pozitiv, ale i mnoho nelehkých situací. Toto období provází řada změn, se kterými se člověk vyrovnává. Jedná se zejména o změny zdravotního stavu, úmrtí v rodině nebo blízkých lidí, mnohdy nefungují rodinné vztahy, mohou zažívat opuštěnost, a postupně se dostávají do fáze, kdy se o sebe nejsou schopni plně postarat a začínají potřebovat pomoc okolí. Mnohdy je to spojeno s opuštěním domova a nutností dožít svůj život v různých zařízeních, jako je třeba domov pro seniory. S blížícím se koncem života se objevuje strach ze smrti nebo z umírání a otázky s tím spojené, dále se nejen u věřících lidí objevují otázky, co bude po smrti a člověk hodnotí a rekapituluje svůj život. Nejen tyto situace, ale mnoho dalších mají vliv na psychickou pohodu, prožívání a duševní zdraví člověka. 

Našim cílem je společně nacházet cestu z nepříjemných životních situacích, na které se člověk bude cítit spokojeně, najde odpovědi na své životní otázky nebo může nelézt vnitřní klid. Být s člověkem v jeho tíživé situaci, být mu oporou nebo průvodcem v některých případech až ke konci života člověka.

Jaké služby poskytujeme:

  • Zajišťujeme terapeutické a poradenské služby zkušených terapeutů, psychologů a v případě zájmu zprostředkováváme duchovní doprovázení teology a křesťanskými duchovními pro seniory. Služba je poskytována v rozsahu 10 setkání.

  • Jsme terénní služba, která je poskytována zdarma v po-pá dle předchozí telefonické dohody.

  • Je možné využít osobní setkání, konzultace po telefonu nebo online.

Pro koho je služba určená?

  • Seniory (opuštěné, v těžké životní situaci, žijící v domově pro seniory nebo jiném zařízení, oběti násilí) a jejich rodiny.

  • Umírající a jejich rodiny 

Kolik služby stojí? 

  • Služba zdarma.

Kdy využít terapii nebo jinou formu podpůrné péče?

  • Důvodů je mnoho. Mnohdy to bývají například životní krize, vztahové problémy, konflikty, úzkosti, strachy, nejistoty, deprese, ztráta radosti ze života, hodnocení svého života, vyrovnání se s minulostí, zažili jste trauma, změna zdravotního stavu, úmrtí blízkého člověka, vyrovnání se s životní situací, existenciální otázky, strach ze smrti/ z umírání, vyrovnání se s opuštěním domova a s životem v DPS nebo jiném zařízení.
  • Pečující bývají mnohdy vyčerpaní na pokraji sil. Sami se potýkají s mnoha svými tématy nebo obavami, které se objevují nejen v souvislosti s péčí o blízké.

Více naleznete na stránce: Terapie-nejčastější otázky.