Služby pro seniory v domovech pro seniory

Péče o seniory je pro rodinu náročná. O to více, když nadejde čas, když už sami péči nezvládnou a musí babičku nebo dědečka svěřit do péče domova pro seniory. Senioři se někdy těžko vyrovnávají se ztrátou svého domova, který pro ně byl jejich známým bezpečným místem. Najednou se nachází
v cizím prostředí ve kterém mají dožít svůj život a musí se spolehnout na cizí lidi. Mohou se v nich otevřít různá témata, která způsobí vnitřní neklid. 

Jaké služby poskytujeme:

  • Poskytujeme terapeutické služby v rozsahu 10 sezení. Dále poskytujeme psychologické poradenství, podpůrnou péči, duchovní doprovázení a Hagioterapii.

Pro koho je služba určená?

  • Pro seniory žijící v DPS

Kolik služby stojí? Nemůže za mě služby zaplatit má pojišťovna?

  • Služba zdarma.
  • Terapeutické doprovázení nebo konzultace pro rodinné příslušníky seniorů žijících v DPS probíhá na základě individuální dohody, minimální poplatek je však 100 Kč hotově nebo převodem na účet. Maximální výše poplatku je zcela na Vašem uvážení. Důležité je, aby to byla částka, kterou si můžete dovolit, která vám umožní docházet na terapie a současně pro vás bude mít význam. Danou částkou přispíváte na chod organizace.
  • Bohužel náklady na terapii není možné platit ze zákonného zdravotního pojištění.

Kdy využít terapii nebo jinou formu podpůrné péče?

  • Důvodů je mnoho. Mnohdy to bývají například životní krize, vztahové problémy, konflikty, úzkosti, strachy, nejistoty, deprese, ztráta radosti ze života, hodnocení svého života, vyrovnání se s minulostí, zažili jste trauma, změna zdravotního stavu, úmrtí blízkého člověka, vyrovnání se s životní situací, existenciální otázky, strach ze smrti/ z umírání, vyrovnání se s opuštěním domova a s životem v DPS.

Více naleznete na stránce: Terapie-nejčastější otázky.