Služby pro seniory a pro jejich pečující rodiny

Stáří je důležitou a nelehkou fázi života člověka. Člověk hodnotí svůj život, vyrovnává se s minulostí. Objevují se obavy ze smrti a umírání. Senioři si někdy pokládají existenciální otázky provází i změny zdravotního stavu, které mají dopad na soběstačnost člověka. 

Rodina se snaží pečovat o svoji babičku nebo o svého dědečka, pokud jim to situace dovolí. Péče o seniory je pro ně náročná po fyzické i po psychické stránce. O to více, když nadejde čas, když už sami péči nezvládnou a musí zajistit péči pro babičku nebo dědečka v domově pro seniory. Rodina se tak může potýkat s pocitem selhání, výčitkami, často je pro ni těžké vůbec vidět trápení jejich blízkého. Potýkají se s nelehkými situacemi, kterým musí čelit a tak často také potřebují podporu.

Jaké služby poskytujeme:

  • Poskytujeme terapeutické služby v rozsahu 10 sezení. Dále poskytujeme psychologické poradenství, podpůrnou péči, duchovní doprovázení a Hagioterapii. 

Pro koho je služba určená?

  • Pro seniory, kteří se nachází v těžké životní situaci a nemohou si takovou službu z finančních důvodů dovolit.
  • Pro seniory, kteří mají podanou žádost na umístění do DPS a pro jejich pečující rodiny.
    V současné době je tato služba součástí projektu, který je realizován za podpory Pardubického kraje a je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.

Kolik služby stojí? Nemůže za mě služby zaplatit má pojišťovna?

  • Pro seniory, kteří mají podanou žádost do DPS a čekají na její vyřízení a pro jejich pečující rodiny je služba zdarma.
  • Terapeutické doprovázení nebo konzultace pro ostatní seniory a jejich rodinné příslušníky probíhá na základě individuální dohody, minimální poplatek je však 100 Kč hotově nebo převodem na účet. Maximální výše poplatku je zcela na Vašem uvážení. Důležité je, aby to byla částka, kterou si můžete dovolit, která vám umožní docházet na terapie a současně pro vás bude mít význam. Danou částkou přispíváte na chod organizace.
  • Bohužel náklady na terapii není možné platit ze zákonného zdravotního pojištění.

Kdy využít terapii nebo jinou formu podpůrné péče?

  • Důvodů je mnoho. Mnohdy to bývají například životní krize, vztahové problémy, konflikty, úzkosti, strachy, nejistoty, deprese, ztráta radosti ze života, hodnocení svého života, vyrovnání se s minulostí, zažili jste trauma,  změna zdravotního stavu, úmrtí blízkého člověka, vyrovnání se s životní situací, existenciální otázky, strach ze smrti/ z umírání, vyrovnání se s opuštěním domova a s životem v DPS.

Více naleznete na stránce: Terapie-nejčastější otázky.