Služby pro pečující

Životní koloběh nám ukazuje mnoho úžasných fází, pravd a hodnot života člověka. Nejprve se o nás starají rodiče a nakonec my sami máme příležitost pomoci jim, pečovat o ně a dosloužit jim. Péče však nemusí být pouze o své rodiče, ale také o své bližní, partnery, sourozence, tchýně, tchány a další. Na péči o druhé můžeme nahlížet různými způsoby. Je to pocta, morální povinnost, kultivuje to duši pečujícího i toho o koho se staráme. Díky tomu objevujeme další rozměry lidské existence a našeho života. Zjevné však je, že se jedná o velmi nesnadný úkol. Jde o značnou zátěž na fyzickou i psychickou stránku člověka. Na pečující jsou kladeny veliké nároky, protože člověk o kterého pečují na ně hodně spoléhá a opírá se o ně. Je tedy nevyřčeným očekáváním, že pečující bude stát pevně jako silný strom, který ustojí jakoukoliv bouři jakékoliv počasí. Aby člověk měl dost sil dlouhodobě o někoho pečovat potřebuje také podporu, občas se poradit, vyjasnit si své vlastní otázky, které se v souvislosti s péčí o druhé přirozeně v člověku objevují.

Našim cílem je společně nacházet cestu z nepříjemných životních situacích, na které se člověk bude cítit spokojeně, najde odpovědi na své životní otázky nebo může nelézt vnitřní klid. Být s člověkem v jeho tíživé situaci, být mu oporou.

Jaké služby poskytujeme:

 • Zajišťujeme terapeutické a poradenské služby zkušených terapeutů, psychologů a v případě zájmu zprostředkováváme duchovní doprovázení teology a křesťanskými duchovními pro seniory. Služba je poskytována v rozsahu 10 setkání.

 • Jsme terénní služba, která je poskytována zdarma v po-pá dle předchozí telefonické dohody.

 • Je možné využít osobní setkání, konzultace po telefonu nebo online.

Pro koho je služba určená?

 • Služba pomoc pečujícím je určena těm, kteří o někoho pečují a zejména:

  O své staré rodiče

  O seniory v rodině

  O umírající

  O své partnery nebo rodinné příslušníky

Kolik služby stojí? 

 • Služba je zdarma.

Kdy využít terapii nebo jinou formu podpůrné péče?

 • Důvodů je mnoho. Mnohdy to bývají například životní krize, vztahové problémy, konflikty, úzkosti, strachy, nejistoty, deprese, ztráta radosti ze života, hodnocení svého života, vyrovnání se s minulostí, zažili jste trauma,  změna zdravotního stavu, úmrtí blízkého člověka, vyrovnání se s životní situací, existenciální otázky, strach ze smrti/ z umírání. Vyrovnání se s tím, že rodinný příslušník musí opustit svůj domov, s tím, že se již dál o něj nemohou starat.
 • Pečující bývají mnohdy vyčerpaní na pokraji sil. Sami se potýkají s mnoha svými tématy nebo obavami, které se objevují nejen v souvislosti s péčí o blízké.

Více naleznete na stránce: Terapie-nejčastější otázky.