Z lásky ke stáří...

Bethany dům pomoci je nezisková společnost založena v roku 2016, která od 1.1.2022 získala status sociální služby. ( identifikátor služby 7497069 ) podle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Psychosociální poradna

Poskytuje:

 • psychosociálního služby
 • sociální služby
 • kvalitní terapeutické služby
 • podpůrnou péči, poradenství nebo duchovní doprovázení 

Naše sociální služby jsou určeny pro

Zejména se zaměřujeme na osoby v těžké životní situaci, které se potýkají například s osobními, vztahovými, rodinnými nebo mezilidskými problémy. 

Na čem stavíme

 • seriózní přístupu ke klientovi.
 • terapeutický vztah, ve kterém je možná důvěra, respekt a bezpečí.
 • Tým lidí, který se skládá z lidí, kteří mají profesionální vzdělání a praxi.
 • Duchovní přesahy práce opíráme o křesťanskou tradici, podloženou církevními autoritami.
 • Duchovní / spirituální roviny práce poskytujeme pouze na vyžádání klienta.

Naše zásady

 • Mlčenlivost
 • Profesionalita
 • Serióznost
 • Lidský přístup
 • Bezpečí

Psychosociální služby poskytujeme ZDARMA. 

Náklady pokrýváme z části státními dotacemi a z části dary a příspěvky našich podporovatelů. 


O co se snažíme

Bethany dům pomoci se zaměřuje na podpůrnou péči o seniory a doprovázení seniorů, protože vnímáme jejich důležitost v naší společnosti, ale také jejich zranitelnost. Mohli bychom říci, že bez nich by jsme tady nebyli. Předávají nám svou životní zkušenost a moudrost a přesto nejsou středem zájmu společnosti. Naší snahou je dát jim vědomí jejich hodnoty a jejich místa ve společnosti.

Poukazujeme na přínos seniorů napříč generacemi a na jejich vzájemný přínos. V dnešní uspěchané době, si možnosti vzájemné podpory a přínosu, málo uvědomujeme. Osamělí senioři jsou vykořeněni ze svých domovů, tím
i pocitů bezpečí a potřebují o to více pocítit zájem, přijetí a potvrzení jejich hodnoty. Zajišťujeme pro ně terapeutické a duchovní doprovázení
a podpůrnou péči. V případě poskytování paliativní péče zajišťujeme podpůrnou péči pro seniora i jeho rodinu. Na žádost seniora zajišťujeme také duchovní rozhovor, modlitbu nebo požehnání ve spolupráci s křesťanskými duchovními.

Pamatujeme také na pečující jejichž úkol je fyzicky i psychicky náročný. Doprovázíme je v jejich tématech a hledáme spolu cestu, vnitřní zdroje, jak se dokázat postarat o bližního, co nejdéle to je možné.


Veteráni IZS, AČR a služebných sborů patří také mezi ty, kteří jsou mnohdy na okraji společnosti, opuštěni nebo v těžké životní situaci a nemohou si sami pomoci. Takové situace nejsou snadné ani pro jejich blízké. Jsme připraveni s nimi být v jejich životním příběhu a nacházet spolu jejich cestu na které jim bude dobře, třeba k získání zpět své důstojnosti nebo ošetření prožitých traumat. 

Pořádáme besídky pro seniory v domovech důchodců ve spolupráci se základními a mateřskými školami.   

Do našich aktivit začleňujeme i mladší generace. Na mládež a její rozvoj, v dnešním pracovním nasazení není čas. Tak se setkáváme s mládeží, která nemá představu o lidech kolem nás, není schopná navazovat a žít vztahy. Často neví, proč a jakým způsobem by měla  pomoci druhým. Tato generace v sobě tedy nemá zakotveny základní morální a společenské hodnoty. Proto se s touto skupinou věnujeme následujícím činnostem:

 • pro děti pořádáme různé zábavné a rozvojové akce
 • společně vyrábíme drobnosti pro babičky a dědečky.
 • pořádáme návštěvy a aktivně se zapojujeme do programů pro seniory.


Naše projekty

Služby pro DPS -domovy pro seniory

Vánoce pro seniory

Prolínání generací


HAD - Hrdinové a děti

Itibo

Kiekertek - dětský příměstský tábor

Náš tým


Mgr. Nikola Joštová

Zakladatelka / Ředitelka

psychoterapie, podpůrná péče pro seniory, pečující, veterány, vedoucí služeb pro seniory, pečující, veterány, akce pro mládež

n.jostova@bethanydp.cz

ThLic. Tomáš Mlýnek

Předseda správní rady

duchovní doprovázení, projekt Itibo, senioři, veteráni

t.mlynek@bethanydp.cz

Mgr. Zuzana Nápravníková

Člen správní rady

zástupkyně ředitelky, podpůrná péče pro seniory, 

pečující, veterány, akce pro mládež

z.napravnikova@bethanydp.cz

Ing. Martina Pucandlová

Člen správní rady

m.pucandlova@bethanydp.cz

PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová 

Supervizor 


Monika Peterková

Supervizor

PhDr. Gabriela Langošová

Garant

Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.

psychoterapeut pro seniory, pečující

Mgr. Petr Čihák

psychoterapeut pro seniory, pečující

a sociální pracovník

Mgr. Veronika Hanousková

psycholog pro seniory a pečující

MUDr. Natalie Stoklasová

prevence a psychohygiena 

pro aktivně sloužící IZS a AČR

Ing. Vašek Burian

sociální pracovník

v.burian@bethanydp.cz


Bc. Martina Zářecká

dotace, granty

m.zarecka@bethanydp.cz

Ing. Lenka Sykáčková

akce pro veřejnost - prolínání generací

l.sykackoava@bethanydp.cz


Podpořte nás, klidně i finančně:)

 

Podporují nás

Město Pardubice