Kdo jsme a co děláme:

Posláním je poskytnutí kvalitní terapeutické služby, podpůrné péče, poradenství nebo doprovázení lidem, kteří již nejsou v produktivním věku a jejich rodinám nacházejících se v náročné životní situaci.

Poskytujeme podporu a útočiště :

 • lidem strádajícím životní krizí
 • lidem trpícím existenciálními potížemi
 • lidem unaveným současným životním stylem
 • lidem v bezvýchodných situacích
 • lidem, kteří prožili trauma

Jakým způsobem pracujeme:

 • Zajišťujeme terapeutické a poradenské služby zkušených terapeutů, psychologů a v případě zájmu zprostředkujeme duchovní doprovázení křesťanskými duchovními.
 • K našim klientům volíme přístup zaměřený na člověka, respektujeme jeho potřeby a jsme tzv. průvodcem v jeho životních situacích.
 • Společně pak nacházíme cestu z nepříjemných životních situací, na které se člověk bude cítit spokojeně.

Na čem stavíme:


 • Stavíme na seriózním přístupu ke klientovi.
 • Náš tým se skládá z lidí, kteří mají profesionální vzdělání a praxi.
 • Duchovní přesahy práce opíráme o křesťanskou tradici, podloženou církevními autoritami.
 • Duchovní roviny práce poskytujeme pouze na vyžádání klienta.

Výsady:

 • Mlčenlivost
 • Profesionalita
 • Serióznost
 • Lidský přístup

Senioři jsou ve středu našeho zájmu

Bethany dům pomoci se zaměřuje na péči o seniory, protože vnímáme jejich důležitost v naší společnosti, ale také jejich zranitelnost. Mohli bychom říci, že bez nich by jsme tady nebyli. Předávají nám svou životní zkušenost a moudrost a přesto nejsou středem zájmu společnosti. Naší snahou je dát jim vědomí jejich hodnoty a jejich místa ve společnosti.

Poukazujeme na přínos seniorů napříč generacemi a na jejich vzájemný přínos. V dnešní uspěchané době, si možnosti vzájemné podpory a přínosu, málo uvědomujeme. Osamělí senioři jsou vykořeněni ze svých domovů, tím i pocitů bezpečí a potřebují o to více pocítit zájem, přijetí a potvrzení jejich hodnoty.

Pořádáme besídky pro seniory v domovech důchodců. Zajišťujeme jejich terapeutické a duchovní doprovázení. Dále se zaměřujeme na paliativní péči a s tím spojené doprovázení rodinných příslušníků.  

Do našich aktivit začleňujeme i mladší generace:

Na mládež a její rozvoj, v dnešním pracovním nasazení není čas. Tak se setkáváme s mládeží, která nemá představu o lidech kolem nás, není schopná navazovat a žít vztahy. Často neví, proč a jakým způsobem by měla  pomoci druhým. Tato generace v sobě tedy nemá zakotveny základní morální a společenské hodnoty. Proto se s touto skupinou věnujeme následujícím činnostem:

 • pro děti pořádáme různé zábavné a rozvojové akce
 • společně vyrábíme drobnosti pro babičky a dědečky.
 • pořádáme návštěvy a aktivně se zapojujeme do programů pro seniory.
 • v případě zájmu seniorů o duchovní rozhovor, modlitbu či požehnání, nás doprovázejí křesťanští duchovní

Náš tým


Bc. Nikola Joštová

Zakladatelka / Ředitelka
terapie, senioři, mládež

n.jostova@bethanydp.cz

PhDr. Gabriela Langošová

Garant

Monika Peterková

Supervizor

Ing. Martina Pucandlová

Člen správní rady
finance, účetnictví
m.pucandlova@bethanydp.cz

ThLic. Tomáš Mlýnek

Předseda správní rady

duchovní doprovázení, projekt Itibo, senioři, veteráni

t.mlynek@bethanydp.cz

Bc. Zuzana Nápravníková

Člen správní rady

z.napravnikova@bethanydp.cz

Ing. Vašek Burian


Bc. Martina Zářecká


Ing. Lenka Sykáčková