Kdo jsme a co děláme:

Jsme terénní služba, jejíž poslání je poskytnutí kvalitní terapeutické služby, podpůrné péče, poradenství nebo duchovní doprovázení lidem, kteří již nejsou v produktivním věku, jejich rodinám, těm, kteří o někoho pečují,  veteránům, lidem v aktivním služebném poměru a jejich rodinám nacházejících se v náročné životní situaci a kteří si současně nemohou tyto služby z finančních důvodů dovolit. 

Poskytujeme:

 • Psychosociální pomoc
 • Psychoterapeutická činnost
 • Hagioterapie
 • Poradenská činnost
 • Podpůrná činnost
 • Duchovní doprovázení
 • Doprovázení umírajících
 • Mediace
 • Dobrovolnictví
 • Školení/kurzy pro zaměstnance DPS

Služby jsou určené pro:

 • Domovy pro seniory, sociální služby
 • Seniory, kteří žijí v DPS nebo jiném zařízení
 • Seniory v těžké životní situaci
 • Rodiny seniorů
 • Pečující
 • Veterány nebo aktivní ve službě IZS, AČR, služebných sborů a pro jejich rodiny


Jakým způsobem pracujeme:

 • Zajišťujeme terapeutické a poradenské služby zkušených terapeutů, psychologů a v případě zájmu zprostředkováváme duchovní doprovázení teology a křesťanskými duchovními.
 • K našim klientům volíme přístup zaměřený na člověka, respektujeme jeho potřeby a jsme, řekněme, průvodcem v jeho životních situacích.
 • Společně nacházíme cestu z nepříjemných životních situací, na které se člověk bude cítit spokojeně, najde odpovědi na své životní otázky nebo může nalézt svůj vnitřní klid.
 • Je možné využít osobní setkání, konzultace po telefonu nebo online.

 • Jsme terénní služba, která je poskytována zdarma v po-pá dle předchozí telefonické dohody.


Na čem stavíme:


 • Stavíme na seriózním přístupu ke klientovi.
 • Stavíme na terapeutickém vztahu, ve kterém je možná důvěra, respekt a bezpečí.
 • Náš tým se skládá z lidí, kteří mají profesionální vzdělání a praxi.
 • Duchovní přesahy práce opíráme o křesťanskou tradici, podloženou církevními autoritami.
 • Duchovní roviny práce poskytujeme pouze na vyžádání klienta.

Výsady:

 • Mlčenlivost
 • Profesionalita
 • Serióznost
 • Lidský přístup

Senioři jsou ve středu našeho zájmu

Bethany dům pomoci se zaměřuje na podpůrnou péči o seniory a doprovázení seniorů, protože vnímáme jejich důležitost v naší společnosti, ale také jejich zranitelnost. Mohli bychom říci, že bez nich by jsme tady nebyli. Předávají nám svou životní zkušenost a moudrost a přesto nejsou středem zájmu společnosti. Naší snahou je dát jim vědomí jejich hodnoty a jejich místa ve společnosti.

Poukazujeme na přínos seniorů napříč generacemi a na jejich vzájemný přínos. V dnešní uspěchané době, si možnosti vzájemné podpory a přínosu, málo uvědomujeme. Osamělí senioři jsou vykořeněni ze svých domovů, tím
i pocitů bezpečí a potřebují o to více pocítit zájem, přijetí a potvrzení jejich hodnoty. Zajišťujeme pro ně terapeutické a duchovní doprovázení
a podpůrnou péči. V případě poskytování paliativní péče zajišťujeme podpůrnou péči pro seniora i jeho rodinu. Na žádost seniora zajišťujeme také duchovní rozhovor, modlitbu nebo požehnání ve spolupráci s křesťanskými duchovními.

  Pamatujeme také na pečující jejichž úkol je fyzicky i psychicky náročný. Doprovázíme je v jejich tématech a hledáme spolu cestu, vnitřní zdroje, jak se dokázat postarat o bližního, co nejdéle to je možné.

    Veteráni IZS, AČR a služebných sborů patří také mezi ty, kteří jsou mnohdy na okraji společnosti, opuštěni nebo v těžké životní situaci a nemohou si sami pomoci. Takové situace nejsou snadné ani pro jejich blízké. Jsme připraveni s nimi být v jejich životním příběhu a nacházet spolu jejich cestu na které jim bude dobře, třeba k získání zpět své důstojnosti nebo ošetření prožitých traumat.

  Pořádáme besídky pro seniory v domovech důchodců ve spolupráci se základními a mateřskými školami.   

Do našich aktivit začleňujeme i mladší generace:

Na mládež a její rozvoj, v dnešním pracovním nasazení není čas. Tak se setkáváme s mládeží, která nemá představu o lidech kolem nás, není schopná navazovat a žít vztahy. Často neví, proč a jakým způsobem by měla  pomoci druhým. Tato generace v sobě tedy nemá zakotveny základní morální a společenské hodnoty. Proto se s touto skupinou věnujeme následujícím činnostem:

 • pro děti pořádáme různé zábavné a rozvojové akce
 • společně vyrábíme drobnosti pro babičky a dědečky.
 • pořádáme návštěvy a aktivně se zapojujeme do programů pro seniory.

Náš tým


Mgr. Nikola Joštová

Zakladatelka / Ředitelka
psychoterapie, podpůrná péče
 pro seniory, pečující, veterány

vedoucí služeb pro seniory, pečující, veterány

akce pro mládež

n.jostova@bethanydp.cz

PhDr. Gabriela Langošová

Garant

PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová 

 Supervizor


Monika Peterková

Supervizor

Ing. Martina Pucandlová

Člen správní rady
finance, účetnictví
m.pucandlova@bethanydp.cz

ThLic. Tomáš Mlýnek

Předseda správní rady

duchovní doprovázení, projekt Itibo, senioři, veteráni

t.mlynek@bethanydp.cz

Mgr. Zuzana Nápravníková

Člen správní rady

zástupkyně ředitelky
podpůrná péče pro seniory, pečující, veterány
akce pro mládež
z.napravnikova@bethanydp.cz

Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.

psychoterapeut pro seniory, pečující


Mgr. Petr Čihák

psychoterapeut pro seniory, pečující

Ing. Lenka Sykáčková

akce pro veřejnost-prolínání generací-dílničky


Bc. Martina Zářecká

dotace, granty

m.zarecka@bethanydp.cz

MUDr. Natalie Stoklasová

prevence a psychohygiena pro aktivně sloužící

Ing. Vašek Burian

Fundraiser
v.burian@bethanydp.cz