Kdo jsme a co děláme:

  Jsme psychosociální poradna, registrovaná sociální služba, působící zejména v Pardubickém kraji, kde poskytujeme služby od roku 2016. 

  Poslání:

  Našim posláním je poskytnutí psychosociálního poradenství, sociální služby, kvalitní terapeutické služby, podpůrné péče, poradenství nebo duchovní doprovázení seniorům, lidem, kteří již nejsou v produktivním věku, jejich rodinám, těm, kteří o někoho pečují,  veteránům, lidem v aktivním služebném poměru a jejich rodinám nacházejících se v náročné životní situaci a kteří si současně nemohou tyto služby z finančních důvodů dovolit. 

  Zejména se zaměřujeme na osoby v těžké životní situaci, které se potýkají například s osobními, vztahovými, rodinnými nebo mezilidskými problémy. Pracujeme například s tématy která sebou přináší především stáří, umírání nebo role pečujícího.

  Poskytujeme:

  • Sociální služby
  • Psychosociální pomoc
  • Psychoterapeutická péče
  • Psychologické poradenství
  • Poradenství v oblasti psychoterapie
  • Hagioterapie
  • Poradenská činnost
  • Podpůrná činnost
  • Duchovní doprovázení
  • Doprovázení umírajících
  • Mediace
  • Dobrovolnictví
  • Školení/kurzy pro zaměstnance DPS, pobytových služeb, sociálních služeb

  Služby jsou určené pro:

  • Domovy pro seniory, jiné pobytové služby, sociální služby
  • Seniory, kteří žijí v DPS nebo v jiném zařízení
  • Seniory v těžké životní situaci
  • Rodiny seniorů
  • Pečující
  • Veterány nebo aktivní ve službě IZS, AČR, služebných sborů a pro jejich rodiny

  Na čem stavíme:

 • Stavíme na seriózním přístupu ke klientovi.

 • Stavíme na terapeutickém vztahu, ve kterém je možná důvěra, respekt a bezpečí.
 • Náš tým se skládá z lidí, kteří mají profesionální vzdělání a praxi.
 • Duchovní přesahy práce opíráme o křesťanskou tradici, podloženou církevními autoritami.
 • Duchovní/ spirituální roviny práce poskytujeme pouze na vyžádání klienta.

Výsady:

 • Mlčenlivost
 • Profesionalita
 • Serióznost
 • Lidský přístup
 • Bezpečí


Ochrana osobních údajů

Poradna zpracovává osobní údaje (dále OÚ) dle Nařízení Evropské unie č. 2016/679 (GDPR). Údaje získává v nezbytném rozsahu důležitá pro plnění povinností. Každý jednotlivec má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ. 


   

Odborné sociální poradenství

Od 1.1. 2022 poskytujeme odborné sociální poradenství

( identifikátor služby 7497069 ) podle
z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Podle §37, odst. 4 tohoto zákona obsahuje sociální služba odborného sociálního poradenství tyto základní činnosti:)

1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zprostředkování navazujících služeb),

2) sociálně terapeutické činnosti (poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech),

3) poskytnutí sociální a terapeutické služby (psychosociální podpora, podpůrná péče, doprovázení klientů, poradenství lidem, kteří již nejsou v produktivním věku, jejich rodinám, těm, kteří o někoho pečují.

Poradna je vedena v Registru sociálních služeb spravovaném MPSV ČR.

Naši pracovníci, kteří poskytují sociální práci a terapeutické intervence se snaží klientovi pomoci v jeho situaci tak, aby našel cestu z nepříjemné životní situace, odpovědi na své otázky, aby mohlo dojít k zlepšení kvality jeho života.

Služby poskytujeme ambulantní i terénní formou.

Ambulantní forma:

Služba je poskytována ambulantně v provozovně nacházející se v Pardubicích tř. Míru 2670 Po-Pá 9-17 v tomto časovém rozmezí budeme nabízet volné termíny pro klienty dle předchozí individuální dohody.

Terénní forma:

Služba je poskytována také terénní formou - Pardubický kraj - Po-Pá 10-18 terénně v domácím prostředí klienta v kanceláři našich terapeutů nebo po telefonu- v tomto časovém rozmezí se s klienty individuálně dohodneme na termínu.

Chci se objednat:

Objednat se můžete:

prostřednictvím e-mailu: kontakt@bethanydp.cz

nebo na telefonu: +420 602 545 710 - objednávání po telefonu je možné v čase 10:00-15:00. 

V případě, že se Vám nepodaří s naším pracovníkem spojit, bude Vás do 48hod kontaktovat a to v denní dobu 10:00-15:00hod

Nepotřebujete odborná doporučení. Služby jsou poskytovány bezplatně. 

Pracovníci Poradny se řídí:

 • Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky
 • Etickým kodexem ČAP ( Česká asociace pro psychoterapii )

Jakým způsobem pracujeme:

 • Zajišťujeme terapeutické a poradenské služby zkušených terapeutů, psychologů, sociálních pracovníků a v případě zájmu zprostředkováváme duchovní doprovázení teology a křesťanskými duchovními.
 • K našim klientům volíme přístup zaměřený na člověka, respektujeme jeho potřeby a jsme, řekněme, průvodcem v jeho životních situacích.
 • Společně nacházíme cestu z nepříjemných životních situací, na které se člověk bude cítit spokojeně, najde odpovědi na své životní otázky nebo může nalézt svůj vnitřní klid.
 • Je možné využít osobní setkání, konzultace po telefonu nebo online.

 • Jsme ambulantní i terénní služba, která je poskytována zdarma v po-pá dle předchozí telefonické dohody.


Pravidla pro podávání stížností

Stížnost lze podat následující formou:

 • Ústně: osobně nebo zprostředkovaně přes zástupce jakémukoliv pracovníkovi organizace
 • Písemně na adresu: Bethany-dům pomoci, Tř. Míru 2670, Pardubice 53002 
 • E-mailem: kontakt@bethanydp.cz
 • Anonymně: vhozením do schránky na adrese poradny Bethany-dům pomoci, Tř. Míru 2670, Pardubice 53002

Klient má právo podat stížnost, není - li spokojen se způsobem, průběhem, kvalitou poskytovaných služeb nebo přístupem pracovníka. Podání stížnosti ze strany klienta nebude mít žádný negativní vliv na další poskytování služby.

Stížnost přijímá kterýkoli pracovník poradny, který ji neprodleně předává řediteli organizace, který následně stížnost vyřizuje.

Senioři jsou ve středu našeho zájmu

Bethany dům pomoci se zaměřuje na podpůrnou péči o seniory a doprovázení seniorů, protože vnímáme jejich důležitost v naší společnosti, ale také jejich zranitelnost. Mohli bychom říci, že bez nich by jsme tady nebyli. Předávají nám svou životní zkušenost a moudrost a přesto nejsou středem zájmu společnosti. Naší snahou je dát jim vědomí jejich hodnoty a jejich místa ve společnosti.

Poukazujeme na přínos seniorů napříč generacemi a na jejich vzájemný přínos. V dnešní uspěchané době, si možnosti vzájemné podpory a přínosu, málo uvědomujeme. Osamělí senioři jsou vykořeněni ze svých domovů, tím
i pocitů bezpečí a potřebují o to více pocítit zájem, přijetí a potvrzení jejich hodnoty. Zajišťujeme pro ně terapeutické a duchovní doprovázení
a podpůrnou péči. V případě poskytování paliativní péče zajišťujeme podpůrnou péči pro seniora i jeho rodinu. Na žádost seniora zajišťujeme také duchovní rozhovor, modlitbu nebo požehnání ve spolupráci s křesťanskými duchovními.

  Pamatujeme také na pečující jejichž úkol je fyzicky i psychicky náročný. Doprovázíme je v jejich tématech a hledáme spolu cestu, vnitřní zdroje, jak se dokázat postarat o bližního, co nejdéle to je možné.

    Veteráni IZS, AČR a služebných sborů patří také mezi ty, kteří jsou mnohdy na okraji společnosti, opuštěni nebo v těžké životní situaci a nemohou si sami pomoci. Takové situace nejsou snadné ani pro jejich blízké. Jsme připraveni s nimi být v jejich životním příběhu a nacházet spolu jejich cestu na které jim bude dobře, třeba k získání zpět své důstojnosti nebo ošetření prožitých traumat.

  Pořádáme besídky pro seniory v domovech důchodců ve spolupráci se základními a mateřskými školami.   

Do našich aktivit začleňujeme i mladší generace:

Na mládež a její rozvoj, v dnešním pracovním nasazení není čas. Tak se setkáváme s mládeží, která nemá představu o lidech kolem nás, není schopná navazovat a žít vztahy. Často neví, proč a jakým způsobem by měla  pomoci druhým. Tato generace v sobě tedy nemá zakotveny základní morální a společenské hodnoty. Proto se s touto skupinou věnujeme následujícím činnostem:

 • pro děti pořádáme různé zábavné a rozvojové akce
 • společně vyrábíme drobnosti pro babičky a dědečky.
 • pořádáme návštěvy a aktivně se zapojujeme do programů pro seniory.

Náš tým


Mgr. Nikola Joštová

Zakladatelka / Ředitelka
psychoterapie, podpůrná péče
 pro seniory, pečující, veterány

vedoucí služeb pro seniory, pečující, veterány

akce pro mládež

n.jostova@bethanydp.cz

PhDr. Gabriela Langošová

Garant

PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová 

 Supervizor


Monika Peterková

Supervizor

Ing. Martina Pucandlová

Člen správní rady
finance, účetnictví
m.pucandlova@bethanydp.cz

ThLic. Tomáš Mlýnek

Předseda správní rady

duchovní doprovázení, projekt Itibo, senioři, veteráni

t.mlynek@bethanydp.cz

Mgr. Zuzana Nápravníková

Člen správní rady

zástupkyně ředitelky
podpůrná péče pro seniory, pečující, veterány
akce pro mládež
z.napravnikova@bethanydp.cz

Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.

psychoterapeut pro seniory, pečující


Mgr. Petr Čihák

psychoterapeut pro seniory, pečující

                          a sociální pracovník

Ing. Lenka Sykáčková

akce pro veřejnost-prolínání generací-dílničky


Bc. Martina Zářecká

dotace, granty

m.zarecka@bethanydp.cz

MUDr. Natalie Stoklasová

prevence a psychohygiena pro aktivně sloužící

Ing. Vašek Burian

pracovník v sociálních službách

a fundraiser
v.burian@bethanydp.cz


Mgr. Vojtěch Kukla

psycholog pro seniory a pečující