Projekty

Kromě psychoterapeutické činnosti, která je naší hlavní náplní, snažíme se i v našich dalších činnostech "posouvat stáří " víc do ohniska zájmu veřejnosti. V duchu prolínání generací a předávání hodnot starší generace těm později narozeným vymýšlíme a realizujeme různé projekty. 

Projekty jsou někdy financováni dotacemi od města, ale většinou dříve než jakékoli finanční prostředky dostaneme děláme tyto projekty v rámci našeho volného času, případně používáme finanční dary od našich dárců, sympatizantů. Proto prosíme, kdyby se vám náše počínání jevilo jako smysluplné a hodné vaši pozornosti, budeme rádi za jakýkoli peněžný dar.


Naše projekty:

Služby pro DPS

Prolínání generací

Vánoce pro seniory


HAD - Hrdinové a děti

Dětský příměstský tábor

Itibo