Služby pro veterány 

a aktivně sloužící v IZS a AČR

Pomáháme těm, kteří aktivně slouží v IZS, služebných sborech, veteránům a jejich rodinám

Policisté, hasiči, zdravotníci, celníci, vojáci slouží pro nás, za nás. Jejich povolání je jejich poslání. Tato služba oproti běžnému zaměstnání, obnáší větší nároky a to fyzické, psychické, časové a další. Ti, co slouží se dostávají do nesnadných situací, některé je zasáhnou natolik, že sami potřebují podporu a pomoc. Na náročnost služby je možné se připravit a tak předejít například rizikovému jednání, vyhoření a dalším.

Ať se jedná o aktivně sloužící, novodobé veterány nebo veterány seniory a jejich rodiny, zaslouží si náš vděk a úctu za to co pro nás vykonali nebo stále dělají. 

K výkonu služby neodmyslitelně patří také těžké situace a traumata, které mají také vliv na celou rodinu a jejich následný život. S těmito tématy lze pracovat, ale také je možné se na ně připravit. V takových situacích je dobré, aby člověk nebyl sám a měl povědomí o tom, co pro sebe může udělat.

Psychosociální podpora a doprovázení  

 • pomůže ošetřit bolavá místa, 
 • uchopit pevněji svůj život a jít dál i se svými tématy. 

Podporujeme rodinu v překonání těžkostí, kterými společně prochází. 

Při výkonu služby je vhodné využít přístupu prevence a tím získat podporu ve své práci a předejít například rizikovému jednání, syndromu vyhoření, problémům ve vztazích a dalším.

Jednou z nejtěžších situací je příprava na smrt a doprovázení. V případě zájmu procházíme s rodinnou těžké období přípravy na smrt blízkého člověka a doprovázíme umírajícího na jeho poslední cestě. 

Naší podporu může využít také člověk, který se dostane téměř až na okraj společnosti. Víme, kam tohoto člověka navázat dál - zasíťovat tak, aby mu bylo možné komplexně pomoci a vrátit ho zpět do života a nepřijít tak například o rodinu. 

Jakákoliv podpora však také předpokládá to, že dotyčný člověk chce (stojí o pomoc a je připraven ji přijmout). 

Podchytit včas takového člověka je velice důležité i z pohledu prevence rizikového nebo zkratovitého jednání.

Přínos pro aktivně sloužící:

 • prevence rizikového jednání
 • prevence syndromu vyhoření
 • podpora ve službě, průvodce těžkými situacemi ve službě
 • prevence rozpadu rodiny nebo pomoc s narovnáním vztahů, 
 • prevence konfliktních situací, 
 • ošetření traumat, která ovlivňují negativně prožívání a fungování ve společnosti, 
 • prevence domácího násilí.

Přínos pro veterána:

 • prevence rizikového jednání
 • včasné podchycení, aby se nedostal na okraj společnosti a tím se stal zatěžujícím pro město/občany, 
 • včasná socializace, 
 • prevence rozpadu rodiny nebo pomoc s narovnáním vztahů, 
 • prevence konfliktních situací, 
 • ošetření traumat, která ovlivňují negativně prožívání a fungování ve společnosti, 
 • prevence domácího násilí.

Přínos pro jeho rodinu:

 • Možnost napravit vztahy, 
 • udržení rodinných vazeb,
 • zajištění bezpečného dětství a podnětného rodinného prostředí pro vývoj dítěte, 
 • prevence domácího násilí.

Přínos pro město:

 • Prevence sociálně patologických jevů - bezdomovectví, 
 • alkoholismus, 
 • problematické občasné soužití, 
 • bezpečnostní rizika. 
 • Psychicky a fyzicky odolnější zdravotníci a sloužící znamenají kvalitnější péči, prevenci náhlého úbytku personálu potřebného k péči pro občany. 
 • Město se tak může na venek prezentovat, jako město přátelské rodině, vrací důstojnost veteránům jejichž služby společnosti si váží.

Při realizaci konkrétní pomoci spolupracujeme také s humanitární organizací Ferdinandus Orden 1561.

Našim cílem je společně nacházet cestu z nepříjemných životních situacích, na které se člověk bude cítit spokojeně, najde odpovědi na své životní otázky nebo může nelézt vnitřní klid. Být s člověkem v jeho tíživé situaci, být mu oporou nebo průvodcem v některých případech až ke konci života člověka.

Jaké služby poskytujeme:

 • Zajišťujeme terapeutické a poradenské služby zkušených terapeutů, psychologů a v případě zájmu zprostředkováváme duchovní doprovázení teology a křesťanskými duchovními.

 • Služba je poskytována v rozsahu 10 setkání.

 • Jsme terénní služba, která je poskytována zdarma v po-pá dle předchozí telefonické dohody.

 • Je možné využít osobní setkání, konzultace po telefonu nebo online.

Pro koho je služba určená:

 • Veterány služebných sborů ( policisté, hasiči, zdravotníci, celníci, vojáci) a jejich rodiny
 • Těm, kteří jsou v aktivní službě ( policisté, hasiči, zdravotníci, celníci, vojáci ), dostali se do těžké životní situace v důsledku jejich služby a jejich rodinám

Kdy využít terapii nebo jinou formu podpůrné péče:

 • Mnohdy to bývají například 
 • prožitá traumata, 
 • životní krize, 
 • vztahové problémy, 
 • konflikty, úzkosti, strachy, nejistoty, 
 • deprese, ztráta radosti ze života, 
 • hodnocení svého života, 
 • vyrovnání se s minulostí, 
 • zažili jste trauma, 
 • změna zdravotního stavu, 
 • úmrtí blízkého člověka, 
 • vyrovnání se s životní situací, 
 • existenciální otázky, strach ze smrti/ z umírání. 

Kdy zařadit prevenci a psychohygienu:

Kdykoli a především v situacích:

 • příprava na výkon služby, 
 • změna zátěže ve službě, 
 • nadlimitní situace, 
 • pociťuji větší míru stresu, 
 • zátěže
 • pro náhled a zmapování všech situací se kterými se mohu ve službě potkat a jaký mohou mít dopad s přesahem jak se v těchto situacích zachovat, ošetřit sebe a tím ochránit i svou rodinu a potřebné. 

Kolik služby stojí:

 • Služba je zdarma.

Nepotřebujete odborná doporučení. 


Služby poskytujeme ambulantní i terénní formou.

Ambulantní forma:

 • Adresa provozovny :
 • tř. Míru 2670, Pardubice 530 02
 • Po-Pá 9.00 - 17.00 tomto časovém rozmezí budeme nabízet volné termíny pro klienty dle předchozí individuální dohody.
 • Stejně tak je možné po dohodě s klientem (zájemcem/uživatelem) domluvit i jiný čas poskytování sociální služby (např. před 9.00 ráno nebo později odpoledne nebo večer), než jsou výše uvedené časy

Terénní forma:

 • Domácí prostředí klienta - ORP Pardubice, ORP Chrudim
 • V kancelářích našich terapeutů 
 • V zařízeních sociální péče - ORP Pardubice, ORP Chrudim
 • Po telefonu
 • Po-Pá 10.00-18.00 vtomto časovém rozmezí budeme nabízet volné termíny pro klienty dle předchozí individuální dohody.
 • Stejně tak je možné po dohodě s klientem (zájemcem/uživatelem) domluvit i jiný čas poskytování sociální služby (např. před 9.00 ráno nebo později odpoledne nebo večer), než jsou výše uvedené časy

Objednejte se:

Zavolejte

telefon: +420 777 595 554

V čase: Po - Pá, 10:00-15:00.

Napište: