Služby pro domovy pro seniory

Jaké služby poskytujeme:

 • Terapeuticko-duchovní péče pro seniory v DPS
  Stáří je důležitou a složitou životní fázi. O to více, když nežijí ve svém známém prostředí. Zažívají nelehké chvilky, náročné vnitřní konflikty, mají hodně obav a otázek. Někdy prožívání seniora může být natolik těžké, že může svým jednáním zatěžovat i personál DPS. Když člověku není po psychické stránce dobře, nemusí na to být sám a je dobré využít terapeutické služby.
 • Adaptační proces seniorů v DPS.
  Pro seniory je otázka domova, který jim dává pocit bezpečí a rodiny velmi důležitá. Není snadné se vyrovnat s opuštěním svého domova, zvyknout si na cizí prostředí, ve kterém má člověk dožít a spolehnout se na cizí lidi. Někdy i tato změna prostředí může otevřít dveře pro různá témata člověka, která zatím neměla možnost vyjít na světlo.
 • Kurzy/přednášky pro zaměstnance DPS.
  Poskytujeme kurzy a přednášky pro zaměstnance DPS. Témata připravujeme individuálně podle potřeb DPS.

Konkrétní služby pro klienty DPS

 • Psychoterapeutická činnost
 • Hagioterapie
 • Poradenská činnost
 • Podpůrná činnost
 • Duchovní doprovázení
 • Doprovázení umírajících
 • Mediace
 • Dobrovolnictví
 • Podpora rodinných příslušníků (pečujících)

Pro koho /pro jaké klienty je služba určená:

Viditelná změna chování, jednání, Významná změna zdravotního stavu, Úmrtí v rodině nebo někoho v jeho okolí, Umírající, Zatěžující okolí, depresivní, úzkostný, má strachy, zažil trauma, ztratil radost ze života, má strach ze smrti/ z umírání, má existenciální otázky a další.

Klient musí vždy chtít terapii sám, dobrovolně.

V současné době probíhá projekt Terapeutické a duchovní doprovázení, podpůrná péče seniorů v DPS na Dubině
v Pardubicích za podpory města Pardubice.