Služby pro domovy pro seniory, další zařízení a sociální služby

Jaké služby poskytujeme:

Terapeuticko-duchovní péče pro seniory v DPS nebo jiném zařízení.

Stáří je důležitou a složitou životní fázi. O to více, když nežijí ve svém známém prostředí. Zažívají nelehké chvilky, náročné vnitřní konflikty, mají hodně obav a otázek. Někdy prožívání seniora může být natolik těžké, že může svým jednáním zatěžovat i personál DPS. Když člověku není po psychické stránce dobře, nemusí na to být sám a je dobré využít terapeutické služby.

Adaptační proces seniorů v DPS nebo v jiném zařízení.

Pro seniory je otázka domova, který jim dává pocit bezpečí a rodiny velmi důležitá. Není snadné se vyrovnat s opuštěním svého domova, zvyknout si na cizí prostředí, ve kterém má člověk dožít a spolehnout se na cizí lidi. Někdy i tato změna prostředí může otevřít dveře pro různá témata člověka, která zatím neměla možnost vyjít na světlo.

Pro koho /pro jaké klienty je služba určená:

Senior u kterého zaznamenáváte následujíci projevy:

 • viditelná změna chování, jednání, 
 • významná změna zdravotního stavu, 
 • úmrtí v rodině nebo někoho v jeho okolí, 
 • umírající, 
 • zatěžující okolí, 
 • je depresivní, 
 • je úzkostný, 
 • má strachy, 
 • zažil trauma, 
 • ztratil radost ze života, 
 • má strach ze smrti/ z umírání, 
 • má existenciální otázky a další. 
 • jedná se o nového klienta.

Konkrétní služby pro klienty DPS, jiných zařízení nebo sociálních služeb:

 • Psychoterapeutická činnost
 • Hagioterapie
 • Poradenská činnost
 • Podpůrná činnost
 • Duchovní doprovázení
 • Doprovázení umírajícíc
 • Mediace
 • Podpora rodinných příslušníků (pečujících)

Klient musí vždy chtít terapii sám, dobrovolně.

Zaměstnanci DPS a jiných zařízení a zaměstnance sociálních služeb
 • Poskytujeme kurzy a přednášky pro zaměstnance. Témata připravujeme individuálně podle potřeb pracovníků, kteří při své práci pracují nebo pečují o seniory

V současné době probíhá pojekt Terapeutické a duchovní doprovázení, podpůrná péče seniorů v DPS na Dubině a v DPS U Kostelíčka v Pardubicích a ve spolupráci se sociálními službami seniorů v terénu za podpory města Pardubice a Pardubického kraje.

Objednejte si naše služby:

Zavolejte

telefon: +420 602 545 710

V čase: Po - Pá, 10:00-15:00.

Napište:

Nabídka Akreditovaných kurzů pro pečující

Podporují nás

Město Pardubice