Sociální služba

Od 1.1. 2022 poskytujeme odborné sociální poradenství

( identifikátor služby 7497069 ) podle

z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Podle §37, odst. 4 tohoto zákona obsahuje sociální služba odborného sociálního poradenství tyto základní činnosti:)

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zprostředkování navazujících služeb),
 2. sociálně terapeutické činnosti (poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech),
 3. poskytnutí sociální a terapeutické služby (psychosociální podpora, podpůrná péče, doprovázení klientů, poradenství lidem, kteří již nejsou v produktivním věku, jejich rodinám, těm, kteří o někoho pečují.

Poradna je vedena v Registru sociálních služeb spravovaném MPSV ČR.

Naši pracovníci, kteří poskytují sociální práci a terapeutické intervence se snaží klientovi pomoci v jeho situaci tak, aby našel cestu z nepříjemné životní situace, odpovědi na své otázky, aby mohlo dojít k zlepšení kvality jeho života.

Služby poskytujeme ambulantní i terénní formou.

Ambulantní forma:

 • Adresa provozovny :
 • tř. Míru 2670, Pardubice 530 02
 • Po-Pá 9.00 - 17. 00 tomto časovém rozmezí budeme nabízet volné termíny pro klienty dle předchozí individuální dohody.
 • Stejně tak je možné po dohodě s klientem (zájemcem/uživatelem) domluvit i jiný čas poskytování sociální služby (např. před 9.00 ráno nebo později odpoledne nebo večer), než jsou výše uvedené časy

Terénní forma:

 • Domácí prostředí klienta - ORP Pardubice, ORP Chrudim
 • V kancelářích našich terapeutů 
 • V zařízeních sociální péče - ORP Pardubice, ORP Chrudim
 • Po telefonu
 • Po-Pá 10.00-18.00 v tomto časovém rozmezí se s klienty individuálně dohodneme na termínu.
 • Stejně tak je možné po dohodě s klientem (zájemcem/uživatelem) domluvit i jiný čas poskytování sociální služby (např. před 9.00 ráno nebo později odpoledne nebo večer), než jsou výše uvedené časy

Objednat se můžete:

telefon: +420 602 545 710  

V čase: Po - Pá, 10:00-15:00.

e-mail: kontakt@bethanydp.cz

V případě, že se Vám nepodaří s naším pracovníkem spojit, bude Vás do 48 hod kontaktovat a to v denní dobu 10:00-15:00 hod pondělí - pátek

Nepotřebujete odborná doporučení. 

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Pracovníci poradny se řídí:

 • Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky
 • Etickým kodexem ČAP ( Česká asociace pro psychoterapii )

Pravidla pro podávání stížností

Stížnost lze podat následující formou:

 • Ústně: osobně nebo zprostředkovaně přes zástupce jakémukoliv pracovníkovi organizace
 • Písemně na adresu: Bethany-dům pomoci, Tř. Míru 2670, Pardubice 53002
 • E-mailem: kontakt@bethanydp.cz
 • Anonymně: vhozením do schránky na adrese poradny Bethany-dům pomoci, Tř. Míru 2670, Pardubice 53002

Klient má právo podat stížnost, není - li spokojen se způsobem, průběhem, kvalitou poskytovaných služeb nebo přístupem pracovníka. Podání stížnosti ze strany klienta nebude mít žádný negativní vliv na další poskytování služby.

Stížnost přijímá kterýkoli pracovník poradny, který ji neprodleně předává řediteli organizace, který následně stížnost vyřizuje.


Senioři

Pečující

Podporují nás

Město Pardubice