Aktuality

 

Mezi naše činnosti patří také osvěta mládeže. Rozvíjíme jejich osobnost, ukazujeme jim hodnoty a ctnosti, učí se dovednostem, které mohou využít v životě a tak kultivujeme jejich osobnost. Z toho důvodu také organizujeme příměstské tábory ve spolupráci se soplečností Kiekert a řádem Ferdinandus Orden 1561. Tyto tábory jsou vždy na témata, která...

rádi bychom touto cestou poděkovali společnosti Microsoft, která nám v rámci svého programu pro neziskové organizace, věnovala balíček aplikací Microsoft Office 365.

Monika byla naše supervizorka, lektorka, mentorka, přítelkyně. Stála u zrodu myšlenky založit naši neziskovou organizaci. Po celou dobu při nás stála, provázela nás, podporovala a dávala cenné rady. Vždy byla plná energie, velmi aktivní, profesionální, ale hlavně byla velice laskavá a lidská. Byla to velmi silná a inspirativní žena až do posledního...

Dnešní doba-žádné jistoty, obavy, strachy, úzkosti.
Co můžu sám dělat v této době? Jak si mohu pomoci?
I s takovýmito otázkami se v době karantény setkávám.
Každý jsme jiná osobnost a současnou situaci vnímáme
a prožíváme jinak. Někteří se snaží vnitřně před touto situací utéct nebo ji potlačit. Vždy však člověka dožene. Jsou věci, které ovlivnit...

Poskytujeme psychosociální podporu, terapeutickou činnost, psychologické poradenství, podpůrnou péči, doprovázení a duchovní doprovázení seniorů, v těžké životní situaci, jejich rodinám, veteránům služebných sborů a v dnešní době také všem, kteří slouží v první linii.
V aktuální situaci se setkáváme s různými reakcemi.