Kurz specifika domácího násilí u seniorů

Akreditovaný vzdělávací program MPSV udělena akreditace č. A2022/1080-SP/PC/PP 

 • Kurzy jsou určeny pro pracovníky domovů seniorů a jiných sociálních zařízení.
 • Kurzy se konají většinou v místě výkonu zaměstnání účastníků kurzů

Anotace: 

Člověk, který je obětí domácího násilí si jen velmi těžko dokáže pomoci sám. Málo kdy se s tím někomu svěří. Jeho jednání má však svá specifika. Ani seniorům se toto téma nevyhýbá. Stále jsou mnohdy opomíjenou cílovou skupinou v této problematice. Jejich jednání je však specifické stejně, jako prostředí, kde k domácímu násilí dochází. Účastníci budou seznámeni s tím, jak rozpoznat v prostředí, kde dochází k domácímu násilí. Jak rozpoznat oběť a agresora. Porozumí tomu, jak s nimi hovořit, co v danou chvíli dělat jaké jsou možnosti pomoci. Kurz je zejména postaven na kazuistikách a zkušenostech z praxe a návodech řešení situací. 

Co se naučíte: 

bude rozumět tomu, 

 • jak se projevuje oběť, 
 • jak se projevuje agresor 
 • co je domácí násilí seniorů  
 • jak v takovém prostředí komunikovat, 
 • co dělat a co nedělat 
 • bude seznámen s tím, jaké jsou možnosti spolupráce a pomoci takovým seniorům 

Obsah:  

 • Kdo je ohrožený senior, jak ho identifikovat. 
 • Ohrožený senior v domácím a institucionálním prostředí, fyzické a psychické násilí. 
 • Co je psychické onemocnění, jaké jsou nejčastější a jak se projevují.  
 • Jak poznat oběť a agresora, specifika, jak s nimi pracovat  
 • Jak je nastavena síť pomoci. 
 • Kam se obrátit - Co mohu dělat já. 
 • Vyhledávání ohrožených seniorů. 
 • Co se osvědčilo v praxi-kazuistiky. 
 • Jaká jsou zásady v případě v domácího násilí. 
 • Co je vhodné dělat, jak komunikovat a co nikdy nedělat. 
 • Co je trauma, jak se projevuje, 
 • Práce s lidmi s traumatem, sebepéče. 
 • Kurz pracuje s kazuistikami. 

Délka: 8 vyučovacích hodin, od 9,00 do 15,00 hod. 

Počet účastníků:  max 25 osob

Cena: 13 000,- Kč

Zaujal vás náš kurz, máte doplňující dotazy, nebo chcete rovnou objednat?
Napište nám nebo zavolajte 

telefon: +420 777 595 554

V čase: 10:00-15:00.