Kurz úspěšná komunikace s rodinami klientů v sociálních službách

Akreditovaný vzdělávací program MPSV udělena akreditace č. A2022/1079-SP/PC/PP 

 • Kurzy jsou určeny pro pracovníky domovů seniorů a jiných sociálních zařízení.
 • Kurzy se konají většinou v místě výkonu zaměstnání účastníků kurzů

Anotace: 

Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude o někoho blízkého pečovat. Taková péče je velmi náročná psychicky i fyzicky. Ne vždy je však spolupráce a komunikace sociálních služeb a rodin jednoduchá. Účastníci budou seznámeni s fázemi, kterými prochází rodina klienta z psychoterapeutického pohledu a významu rodinného systému. S psycho-spirituálními potřebami rodiny. Porozumí tomu, jak mohou rodiny v určitých situacích jednat a proč. Účastníci budou seznámeni s tím, jak úspěšně komunikovat s rodinami v takových situacích, aby s nimi mohli úspěšně spolupracovat. Kurz se zaměřuje na vedení asertivní a efektivní komunikace se zásadami verbální a neverbální komunikace s rodinami klientů s využitím psychoterapeutického pohledu. 

Co se naučíte: 

Účastník kurzu: 

 • bude rozumět úskalím péče rodiny klientů sociálních služeb 
 • bude seznámen s tím, jak se mohou projevovat blízcí klientů a co za tím jednáním je 
 • bude seznámen s tím, jak s takovými rodinami pracovat a komunikovat, 
 • jak ošetřit sám sebe zejména si osvojí zásady verbální, neverbální komunikace, 
 • komunikaci s lidmi v nestandardních situacích, psychicky náročných situacích, 
 • osvojí si asertivní a efektivní komunikaci 

Obsah:  

 • Osobnost člověka-individualita, emoce, prožívání. Co jsou potřeby člověka, různé dělení potřeb člověka. Psycho-sociální-spirituální potřeby člověka. 
 • Rodinný systém a jeho význam pro člověka. Vztahy v rodině a jejich význam zejména v závěru života v domácí péči vs. ústavní péči+ zásady komunikace s klienty a jejich rodinami v závěru života. 
 • Úskalí péče v rodině-třecí plochy, mezigenerační potíže, konflikty v rodině+ zásady komunikační techniky v konfliktních situacích, náročnost domácí péče, projevy strachů, úzkostí a depresí a jak je rozpoznat.  
 • Sociální komunikace, zásady verbální a neverbální komunikace, co ovlivňuje komunikaci. Asertivní a efektivní komunikace, komunikace ve vypjatých situacích - techniky. 

Kurz pracuje s kazuistikami. 

Délka: 8 vyučovacích hodin, od 9,00 do 15,00 hod. 

Počet účastníků: max 25 osob

Cena: 13 000,- Kč

Zaujal vás náš kurz, máte doplňující dotazy, nebo chcete rovnou objednat?

Napište nám nebo zavolajte 

telefon: +420 777 595 554

V čase: 10:00-15:00.