Vzdělávací programy

Pořádáme přednášky s diskuzí na kontroverzní témata jako jsou například témata migrace, morálních dilemat, Bible vs. Islám a další.

Realizujeme vzdělávací programy pro školy a mateřské školy.

Cílem je motivovat děti v pomáhání potřebným lidem. Ukázat dětem smysl v pomáhání starým nemohoucím lidem, seniorům
v DPS. Děti diskutují nad vhodně zvolenými příběhy. Sami navrhují možnosti, jak by se dalo seniorům pomoci, jak by se podle nich mělo o seniory pečovat, jak jim udělat radost. Žáci jsou vedeni k zamyšlení, jaký význam mají senioři pro naše životy a my pro ně.

O programu:

Délka: 45 minut

Program je zdarma

Vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ

Plánované akce


Proběhlé akce