Nabídka akreditovaný kurzů

pro pečující

Akreditovaný vzdělávací program MPSV udělena akreditace č. A2022/1078-SP/PC/PP

Kurz psychospirituální 

péče o seniory

Kurz specifika domácího násilí u seniorů

Kurz úspěšná adaptace klientů v soc. službách

Kurz úspěšná komunikace s rodinami

  • Kurzy jsou určeny pro pracovníky domovů seniorů a jiných sociálních zařízení.
  • Kurzy se konají většinou v místě výkonu zaměstnání účastníků kurzů

Jiné kurzy a přednášky

Přednášky pro dospělé

  • s diskuzí na kontroverzní témata jako jsou například témata migrace, morálních dilemat, Bible vs. Islám a další. 

Vzdělávací programy pro školy a mateřské školy.

  • Cílem je motivovat děti v pomáhání potřebným lidem. Ukázat dětem smysl v pomáhání starým nemohoucím lidem, seniorům v DPS. 
  • Děti diskutují nad vhodně zvolenými příběhy. Sami navrhují možnosti, jak by se dalo seniorům pomoci, jak by se podle nich mělo o seniory pečovat, jak jim udělat radost. Žáci jsou vedeni k zamyšlení, jaký význam mají senioři pro naše životy a my pro ně.
  • Vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ


Délka: 45 minut

Přednášky jsou zdarma