Podpořte nás

Pomozte nám dál pomáhat

Libovolnou částkou můžete podpořit naši činnost. Tím pomůžete poskytnout psychosociální podporu, psychoterapeutickou podporu, doprovázení dalším potřebným seniorům, umírajícím nebo pečujícím. 

Finančním darem

Sbírka na náš sbírkový účet probíhá cloročně:

287959445/0300


Kupte si "Naši tašku"

Na našem e-shopu si kupte tašku s výšivkou, která řekne něco o vás vašemu okolí, nebo může sloužit jako dárek pro vaše blízké.

Přes Darujme.cz

 

Staňte se dobrovolníkmi

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.

Ojetý vůz

Naši péči poskytujeme klientům v jejich domácím prostředí nebo v pobytovém zařízení, kde se právě nachází. Tedy za klienty dojíždíme. Proto nám velice pomůže osobní vůz, díky kterému se budeme moci lépe dopravit za klienty. Proto rádi přijmeme darem funkční osobní vůz s platnou STK k zajištění pomoci potřebným. 

Nakupujte

Givt.cz propojuje neziskový sektor s více než 1307 internetovými obchody a jejich zákazníky, kdy jde část obchodní marže na podporu neziskových projektů, přitom za nákup zaplatíte stejnou cenu. 


Darem se rozumí bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který je realizován na základě darovací smlouvy podle občanského zákoníku (s uvedením účelu daru). Dárce může použít hodnotu daru jako odpočitatelnou položku snižující základ daně z příjmu podle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu.

Fyzické osoby hodnotu daru odečítají z daňového základu, pokud v úhrnu převyšuje 1 000 Kč nebo se jedná o částku, která je vyšší než 2 % daňového základu. V úhrnu si fyzická osoba může odečíst maximálně 10 % ze základu daně.

Právnické osoby hodnotu daru odečítají z daňového základu, pokud v úhrnu převyšuje 2 000 Kč. Maximálně je možné odečíst hodnotu darů do výše 5 % daňového základu. Pro získání daňové úlevy od nás potřebujete potvrzení o výši daru, které vám rádi vystavíme.

Sponzorování je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za takové služby, vymezené smlouvou o reklamě nebo o spolupráci podle obchodního zákoníku.

Protože i Vaše pomoc se počítá