PODPOŘTE NÁS

Pomozte nám dál pomáhat

Libovolnou částkou můžete podpořit naši činnost. Tím pomůžete poskytnout psychosociální podporu, psychoterapeutickou podporu, doprovázení dalším potřebným seniorům, umírajícím nebo pečujícím. 

Finančním darem

Na účet č.: 287959445 / 0300

Rádi byste nás podpořili nebo nám pomohli jiným způsobem?

Kontaktujte nás a rádi s vámi najdeme možnosti spolupráce. 

Budete slavit narozeniny a rádi byste dárek, který někomu pomůže?

Uspořádejte výzvu, poproste kamarády, ať se zapojí, a společně nás podpořte v tom, co děláme.

Ojetý vůz

Naši péči poskytujeme klientům v jejich domácím prostředí nebo v pobytovém zařízení, kde se právě nachází. Tedy za klienty dojíždíme. Proto nám velice pomůže osobní vůz, díky kterému se budeme moci lépe dopravit za klienty. Proto rádi přijmeme darem funkční osobní vůz s platnou STK k zajištění pomoci potřebným.

Chtěli byste nás nějak podpořit? Kontaktujte nás, rádi si na vás uděláme čas.

Můžete nás podpořit i přes sbírkový účet Donio.cz

Dále nás můžete podpořit přes portál darujspravne.cz

Darem se rozumí bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který je realizován na základě darovací smlouvy podle občanského zákoníku (s uvedením účelu daru). Dárce může použít hodnotu daru jako odpočitatelnou položku snižující základ daně z příjmu podle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu.

Fyzické osoby hodnotu daru odečítají z daňového základu, pokud v úhrnu převyšuje 1 000 Kč nebo se jedná o částku, která je vyšší než 2 % daňového základu. V úhrnu si fyzická osoba může odečíst maximálně 10 % ze základu daně.

Právnické osoby hodnotu daru odečítají z daňového základu, pokud v úhrnu převyšuje 2 000 Kč. Maximálně je možné odečíst hodnotu darů do výše 5 % daňového základu. Pro získání daňové úlevy od nás potřebujete potvrzení o výši daru, které vám rádi vystavíme.

Sponzorování je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za takové služby, vymezené smlouvou o reklamě nebo o spolupráci podle obchodního zákoníku.

Protože i Vaše pomoc se počítá