Příměstský tábor KIEKERTEK 2018

20.07.2018

Nezisková organizace Bethany ve spolupráci s Hradeckou komendou Ferdinandus orden 1561 zorganizovaly v Přelouči příměstský tábor pro děti zaměstnanců firmy Kiekert. Tématem bylo objevování rytířských ctností v našem soudobém světě, abychom dětem i jejich rodičům ukázali, že rytířský ideál je aktuální i na počátku 21. st. K tomu jsme společně oslovili strážníky, hasiče a vojáky, kteří reprezentují profese, ochraňující v duchu rytířské služby naši společnost.

Každý den tak proběhl ve znamení určité rytířské ctnosti, kterou děti formou připravených her a zážitků dobrodružně objevovaly a následně si je osvojovaly. Odměnou jim bylo jejich slavnostní rytířské pasování v závěru tábora.

Tábor měl u dětí, i jejich rodičů obrovský úspěch. Tak byly naplněny společné cíle - představit dětem formou vybraných zážitků náš svět i z jiné perspektivy. Ukázat jim, jak v něm mohou žít smysluplněji pro ně samé i pro jejich okolí a předat jim hodnoty na které se v dnešní uspěchané době často zapomíná.