Co prožívají v dnešní situaci senioři?

09.04.2020

Poskytujeme psychosociální podporu, terapeutickou činnost, psychologické poradenství, podpůrnou péči, doprovázení a duchovní doprovázení seniorů, v těžké životní situaci, jejich rodinám, veteránům služebných sborů a v dnešní době také všem, kteří slouží v první linii.
V aktuální situaci se setkáváme s různými reakcemi.

Dnes bychom vám rádi přiblížili reakce a prožívání seniorů se kterými jsme se setkali a setkáváme dál.

Někteří senioři z počátku v vnímali situaci, tak že si chvíli odpočinou, budou mít klid. Postupem času se však začali objevovat obavy, strachy. Strach z neznámého, nevěděli, co je čeká, pokoušela se o ně panika. Začaly se objevovat obavy: ,,Kdo se o mě postará? Kdo mi pomůže? Jak budu v kontaktu s rodinou? Co když onemocním? Co když se už neuvidím s rodinou?"
Začali si uvědomovat více ohrožení a najednou nevěděli, jak čelit tomuto nebezpečí. Nesnadným tématem, bylo uvědomění některých seniorů, že nemají vyřešená určitá svoje témata, věci které odkládali nebo jim nedávali dosud nějakou důležitost. Nestihli urovnat nějaké vztahy a náhle neví zda k tomu budou mít ještě příležitost.
Objevuje se i téma samoty. Karanténa trvá již dlouho a samota se již stává nežádoucím přítelem. Lidé začínají toužit po nějakém kontaktu. V samotě je větší prostor proto, aby se vynořovala různá zranění, velmi dobře ukrytá nezpracovaná témata. Někteří senioři však také mají postoj k situaci, takový, že už se sami nějakou dobu modlí za svou smrt, tak by jim to pomohlo ukrátit jejich trápení tady.
Jsou však také senioři, jejichž ladění osobnosti je například s úzkostnými nebo závislými tendencemi a u nich je vlivem aktuální situace jejich prožívání mnohem více zintenzivněné. V tomto stavu bytí potřebují a vyžadují větší míru pozornosti, kontaktu, podpory. Mnohem hůře se vyrovnávají s děním kolem nás a s velmi rychlými změnami, kdy není o co se opřít.

Další proměna ve vývoji situace nastala ve chvíli, kdy se začalo hovořit o nákaze v domovech pro seniory. U některých seniorů se jejich obavy staly více hmatatelné, o něco více se jich to dotklo. Jejich prožívání může být zřejmé zejména
z reakce:,,Mám strach, kdy přijde řada na mě?"

Důležité je, že v takových situacích nemusí být sami.

Děkujeme, že nám umožňujete být tu pro seniory, kteří podporu potřebují.

Váš tým Bethany:)