Jak si můžu pomoci sám v dnešní nelehké situaci?

20.04.2020

Dnešní doba-žádné jistoty, obavy, strachy, úzkosti.
Co můžu sám dělat v této době? Jak si mohu pomoci?
I s takovýmito otázkami se v době karantény setkávám.
Každý jsme jiná osobnost a současnou situaci vnímáme
a prožíváme jinak. Někteří se snaží vnitřně před touto situací utéct nebo ji potlačit. Vždy však člověka dožene. Jsou věci, které ovlivnit mohu a které ovlivnit nemohu. Možný první krok by mohl být pokusit se přijmout, že ta situace tady je
a neuteču před ní. Můžu k ní však zaujmout nějaký postoj
a dělat to, co mohu ovlivnit a to, co mi může pomoci. Tímto směrem zaměřit svou mysl.

Několik věcí však každý člověk může zkoušet dělat, když
na něj začne dopadat nějaká tíseň, obava, vnitřní neklid. Jsou to známé, logické činnosti, ale někdy neškodí si je připomenout:
- vytvořit si svůj režim dne
- pravidelnost v aktivitách, které děláte nebo chcete dělat
- rituály- osobní, rodinné nebo přechodové rituály. V našem případě nás zajímají osobní a rodinné rituály. Každý máme nějaké rituály, které děláme a možná jen nevíte, že se jim tak říká. Patří sem například. to, co děláme každé ráno, když vstaneme, večer než jdeme spát. Někdo má vždy
v neděli společný rodinný oběd, někdo má jako svůj rituál odpolední kávu. Našli bychom mnoho dalších příkladů.
- fyzická aktivita, procházka a pobyt na čerstvém vzduchu-
je známo, že velmi prospívají psychické kondici
- telefonát/video hovor-volejte si s rodinou, s lidmi, které máte rádi. Můžete si z toho také udělat určitý rituál
-je dobré najít si něco co mi dělalo nebo co jsem měl/la ráda než nastala tato situace a vědomě se na to zaměřit
- dělat něco na co jsem do teď neměla čas, pokud tedy teď nějaký mám a nejsem zahlcena učením s dětmi;)
- hledat různé úhly pohledy na to, co daná situace přináší, význam pro sebe, přínos nebo smysl. Každý den se pokusit najít nějaké pozitivum.

Přejeme vám pevné zdraví.

Váš tým Bethany:)