Naše služba v roce 2020

18.01.2021

Jsme terénní služba, jejíž hlavním posláním je poskytnutí kvalitní psychoterapeutické služby, podpůrné péče, poradenství nebo duchovní doprovázení lidem, kteří již nejsou v produktivním věku, jejich rodinám, těm, kteří o někoho pečují, veteránům, lidem v aktivním služebném poměru a jejich rodinám nacházejících se v náročné životní situaci a kteří si současně nemohou tyto služby z finančních důvodů dovolit. 

V roce 2020 naše fungování bylo nějakou dobu omezeno s výskytem Covid, ale nakonec jsme poskytly 530 hodin psychoterapie a podpůrné péče. Vzhledem k zájmu o naše služby, množství potřebných lidí a nekončící těžké situaci jsme navýšili naše kapacity pro další rok. 

Těšíme se na setkávání a na kontakt s vámi.