Návštěva DpS v Blahoutově ulici

11.12.2018

11.12. jsme navštívili Dům pro seniory v Blahoutově ulici. Tentokrát spolu s námi přijely děti z MŠ Závodu míru.

Děti si připravily krásné vystoupení. Zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky. Babičky a dědečci si s nimi zavzpomínali a nejedno oko se zalilo slzami. Na závěr vystoupení děti předaly dárky, které vyráběly ve školce. Dále jsme také rozdali dárky a Vánoční přání, které vyrobily děti v rámci farního adventního dne.

Senioři se dětem chtěli odvděčit a tak jim jedna babička přečetla kousek z knihy O Broučcích.

Všem vám moc děkujeme. Díky vám se podařilo přinést do domova spoustu radosti.