Poděkování z DPS U Kostelíčka

30.03.2020

Vážení přátelé, všichni, kteří šijete:),

dovolte mi abych vám předala poděkování
z DPS U Kostelíčka, pro který jste šili roušky.
Je úžasné, že se podařilo, díky vašemu velikému nasazení, pomoci i tomuto domovu pro seniory.

Váš tým Bethany:)

zdroj:
https://ssmpce.cz/dps-kostelicek

Upřímné poděkování všem, kteří nám pomohli a pomáhají!!

Velmi si vážíme Vašeho zájmu pomoci nám vlastnoruční výrobou textilních roušek v době epidemie KORONAVIRU COVID-19, kdy se všichni potýkáme s nedostatkem ochranných prostředků a kdy Vaši pomoc velmi vítáme.

Vámi dodané roušky jsme obratem použili na dovybavení zaměstnanců, kteří vlastní roušky nemají. Tím jste nám pomohli ušetřit část ochranných pomůcek a zároveň jste pomohli našim zaměstnancům při jejich ochraně i mimo pracoviště.

Děkujeme mnohokrát za Vaši pomoc a ochotu!

Mgr. Lukáš Holeček, MBA

vedoucí domova pro seniory

v Pardubicích 23. března 2020

(Aktualizace k 26.3. děkujeme v této chvíli máme látkových roušek již dostatek)