Poskytování služeb a koronavirus

11.03.2020

Vážení přátelé, partneři, příznivci, klienti,

rádi bychom vás informovali o poskytování našich služeb, péče seniorům a pečujícím v souvislosti s aktuální situací a opatřeními.
V souvislosti s výskytem koronaviru COVID 19 se snažíme i my přijmout opatření, která přispějí k ochranně našich klientů, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou. Nemůžeme již poskytovat služby prostřednictvím osobních setkání, cítíme však potřebu být jim na blízku v této složité situaci, proto přicházíme s možností využít našich služeb prostřednictvím telefonu. 
Dva typy služeb po telefonu:
1. Stávajícím klientům nabízíme jako náhradu osobního setkání využití našich služeb po telefonu.

Pro koho je služba určená:
opuštění senioři
senioři v těžké životní situaci
veteráni
senioři v DPS
Rodinné příslušníky pečující o seniory v domácí péči

Služby:
psychosociální poradenství/konzultace
psychologická podpora
podpůrná péče
terapeutická péče

Pozor: Nejsme tísňová linka ani krizová linka nebo call centrum tohoto charakteru.
Službu poskytujeme v souvislosti s posláním neziskové organizace a našimi kapacitami.

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu 602 545 710 , poté Vás navážeme na odborného pracovníka, který vás bude následně kontaktovat.
V případě, že bychom vám nemohli pomoci, pokusíme se vás nasměřovat na organizaci, kde vám poskytnou adekvátní službu pro řešení vaší situace.

Připravujeme pro vás také nové kontaktní číslo, které vám zveřejníme v nejbližších dnech.

V případě, že nejste našim současným nebo bývalým klientem a zaujala vás nabídka některé z našich služeb prostřednictvím telefonu, kontaktujte nás a domluvíme se na možnostech případné podpory v závislosti na našich kapacitách.

2. Pro ty kteří nepotřebují odbornou pomoc, ale chtějí alespoň nějaký kontakt:
Klienti, kteří potřebují jen obyčejný lidský kontakt nebo rozhovor a ocenili by ho prostřednictvím telefonu.
Stávající klienti, kteří jsou opuštěni, cítí se být opuštěni a nechtějí nebo nepotřebují naše odborné služby. Rádi by si jen popovídali a alespoň chvíli nebyli sami, poskytujeme takovouto službu prostřednictvím telefonu.

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu 602 545 710. Po vzájemné dohodě vás navážeme na dobrovolníka, který vás bude následně kontaktovat.
Připravujeme pro vás také nové kontaktní číslo, které vám zveřejníme v nejbližších dnech.
V případě, že nejste našim současným nebo bývalým klientem a zaujala vás nabídka některé z našich služeb prostřednictvím telefonu, kontaktujte nás a domluvíme se na možnostech případné podpory v závislosti na našich kapacitách.

Pro bližší informace nás kontaktujte na kontakt@bethanydp.cz.

Váš tým Bethany.