Průběh projektu Terapeutické a duchovní doprovázení seniorů v DPS

30.08.2019

Rádi bychom vás informovali o průběhu jednoho z projektů, abyste viděli jaké výsledky jsme dosáhli s vaší pomocí.

Zmíněný projekt je terapeuticko-duchovní doprovázení a podpůrná péče o seniory v domovech pro seniory.
S týmem terapeutů se věnujeme opuštěným babičkám a dědečkům, kteří prožívají určité těžkosti, řekněme bolesti duše nebo trápení a potřebují pomoci najít cestu ven z těchto míst duše, která berou vnitřní klid. (např. strach ze smrti/umírání, existenciální otázky, hodnocení života, zdravotní stav, trápení z rodinných důvodů, nevidí svůj smysl, ztráta přátel, nepřijetí toho, že žijí v DPS a našli bychom mnoho dalších témat, která trápí duše seniorů). Potřebují přijetí, porozumění, hlavně být s nimi v jejich tématech, na jejich cestě hledání odpovědí na tíživé otázky a při nacházení cesty, která bude sedět jejich duši.
Od začátku roku do června jsme poskytli 95 intervencí, hovořili jsme s 16 seniory. Projekt pokračuje dál, stejně jako my dále pracujeme pro seniory. Chceme také zmínit, že terapeuti tuto podpůrnou činnost seniorům poskytují navíc vedle své práce ve svém volném čase, protože v tom vidí smysl a tito senioři si často nemohou tuto službu dovolit. Za to patří našim terapeutům i Vám všem, kteří nás podporujete obrovský dík.
Moc Vám všem děkujeme za to, že můžeme realizovat naše projekty.