Rodina a jejich babičky a dědečkové v této době

19.11.2020

Současná situace není pro nikoho snadná. Stojíme před neustálými nejistotami, které jsou více hmatatelné. Čím déle situace trvá, tím více obav a nejistot sebou nese. Některé se týkají zdraví, života, obav o rodinu, ale také se dotýkají existenčních oblastí. S tím souvisí značná vyčerpanost člověka. Dlouhé trvání této situace, nejistoty, pracovní možnosti, zvýšená náročnost péče o děti a jejich učení, péče o rodinu klade vysoké nároky na člověka a zvyšuje psychickou zátěž. Rodiny jsou rozděleny a izolovány. Vzrůstá obava o vaše seniory nejen v pobytových zařízeních a objevuje se s tím spojený strach, co když onemocní a odejdou a nebudeme mít možnost se s nimi ještě rozloučit, pohovořit, dát si vzájemně to, co potřebujeme.

Co mohu dělat vůči své babičce/dědečkovy, které nemůžeme navštívit:

volejte jim, co nejčastěji

choďte jim zamávat pod okno

nechávejte jim dárky před bytem, v dps nebo v jiném zařízení

pokud je to možné, zkuste se domluvit s DPS, zda mají k dispozici tablet a mohli by zprostředkovat videohovor nebo pustit jim vámi nahraný vzkaz nebo jim ukázat vaše fotky 

staňte se dobrovolníkem v DPS a pomozte tak druhým i vašim seniorům

pokud není možné být dobrovolníkem v DPS, můžete pomoci v nemocnici nebo v terénu

Nezapomeňte však, že pomoci druhým můžeme jen do úrovně vlastních sil a neměli bychom zapomínat na rodinu jako celek. Nejužší rodina, děti, naši senioři a pomoc druhým potřebným. I v rodině je potřeba rozdělit si moudře úkoly a síly. Děti vás potřebují v těchto dnech také o dost více přestože to je pro všechny již velice náročné. Stále platí, že pomoc druhým za cenu vlastního sebezničení, za cenu zničení vlastní rodiny není ve výsledku pomocí. Pomáhejte v rámci svých možností a kapacit, abyste mohli pomáhat dál. Když padnete vy, tak už nikomu nepomůžete a děti nebo rodina o vás přijdou také.

Vždy se můžete obrátit o pomoc nebo o radu na nás.

Váš tým Bethany.