Terapie

Terapie je obvykle dlouhodobější a hlubší formou práce. Nabízí prostor pro komunikaci a sdílení v bezpečné atmosféře, hlubší vhled do problémů a motivů, prohloubení kontaktu
s vnitřními zdroji. Psychoterapeutický proces směřuje k přirozenému růstu, osobnostnímu rozvoji a celkové integritě osobnosti. Jedná se o významnou pomoc v krizových situacích. Pomáhá lidem porozumět tomu, co se děje, vnitřním pocitům, myšlenkám. Člověk postupně nachází svou životní cestu po které se vydá a je schopen čelit nepříjemným nebo těžkým situacím se kterými se v životě setká.

Psychoterapie využívá verbální techniky, jako je rozhovor, ale také může nabízet řadu neverbálních technik jako je kresba, hudba atp.

Jaké služby poskytujeme:

  • Poskytujeme terapeutické služby v rozsahu 10 sezení. Dále poskytujeme psychologické poradenství, podpůrnou péči, duchovní doprovázení a Hagioterapii.

Pro koho je služba určená?

  • Pro seniory, kteří se nachází v těžké životní situaci a nemohou si takovou službu z finančních důvodů dovolit.
  • Pro seniory žijící v DPS.
  • Pro seniory, kteří mají podanou žádost na umístění do DPS a pro jejich pečující rodiny.

Kolik služby stojí? Nemůže za mě služby zaplatit má pojišťovna?

  • Pro seniory žijící v DPS je služba zdarma.
  • Pro seniory, kteří mají podanou žádost do DPS a čekají na její vyřízení a pro jejich pečující rodiny je služba zdarma.
  • Terapeutické doprovázení nebo konzultace pro ostatní seniory a jejich rodinné příslušníky probíhá na základě individuální dohody, minimální poplatek je však 100 Kč hotově nebo převodem na účet. Maximální výše poplatku je zcela na Vašem uvážení. Důležité je, aby to byla částka, kterou si můžete dovolit, která vám umožní docházet na terapie a současně pro vás bude mít význam. Danou částkou přispíváte na chod organizace.
  • Bohužel náklady na terapii není možné platit ze zákonného zdravotního pojištění.

Kdy využít terapii nebo jinou formu podpůrné péče?

  • Důvodů je mnoho. Mnohdy to bývají například životní krize, vztahové problémy, konflikty, úzkosti, strachy, nejistoty, deprese, ztráta radosti ze života, hodnocení svého života, vyrovnání se s minulostí, zažili jste trauma, změna zdravotního stavu, úmrtí blízkého člověka, vyrovnání se s životní situací, existenciální otázky, strach ze smrti/ z umírání, vyrovnání se s opuštěním domova a s životem v DPS.

Kdo je terapeut/terapeutka?

Terapeut/ka je člověk, který má zpravidla vzdělání humanitního směru a má také terapeutické vzdělání, které obvykle trvá 5-7 let. Pravidelně dochází na supervize. Základem každé terapie je terapeutický vztah, což je vztah mezi terapeutem a klientem, který je založený na důvěře, vzájemném respektu a bezpečí. Terapeut/ka je průvodcem, který pomáhá nahlédnout klientovi/ ce jeho život a následky jeho rozhodnutí. Terapeutickou činnost vykonávají zkušení terapeuti nebo terapeuti na počátku své praxe pod supervizí. Činnost vykonávají dobrovolně v rámci časových kapacit vedle své výdělečné činnosti, protože jim naše zaměření dává smysl.

Co je psychoterapie?

Psychoterapie pomáhá lidem utřídit si myšlenky a pocity, porozumět souvislostem a pochopit, co se děje. Psychoterapie podporuje člověka, aby našel v životě svou vlastní cestu a vydal se po ní a aby mohl dobře řešit překážky, které na ní potká.

Jak vypadá terapeutické sezení?

Klient/ka má terapeuta/ku sám pro sebe a může s ním řešit své těžkosti. Společně hledají cestu ven z nepříjemných situací. Terapeutické sezení obvykle trvá 50 až 60 min.

Jak vypadá první kontakt s námi?

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře nebo na kontakt@bethanydp.cz.  Popište nám vaši situaci, kterou byste rádi konzultovali. Následně se vám ozveme a domluvíme se na termínu setkání. První setkání , po úvodním rozhovoru se domluvíme na možnostech spolupráce a poté pro vás vybereme vhodného terapeuta. V případě. Že bychom vám nemohli pomoci ve vaší situaci, dáme vám doporučení na službu, která bude více odpovídat vašim potřebám.