Kurz pro pečující 2021

30.11.2021

Vážení přátelé, partneři, sponzoři, dárci, podporovatelé, lidé dobré vůle,
jsme moc rádi, že letos na podzim se podařilo uskutečnit Kurz pro pečující.
Jednalo se o dvě setkání, každé na jiné téma. Zvolená témata vycházela ze zkušeností s čím se na nás obracíte. Jedno setkání bylo věnování tématům: komunikace se seniory v těžkých situacích, psychosomatika a fyzioterapie, komunikace s umírajícími, možnosti psychosociální podpory pro pečující a další. Druhé setkání se věnovalo tématům: jaké možnosti podpory v sociální oblasti mohou pečující využívat, mýty a fakta o terénních pečovatelských službách města Pardubice, domovech pro seniory, ze strany MPSV byla představena seniorská obálka, hovořili jsme o nouzovém plánu pro pečující, jaké existují finanční podpory pro pečující další.

Setkání bylo velmi podnětné pro všechny strany. Dostali jsme řadu cenných tipů od pečujících.
Bohužel druhé setkání bylo značně ovlivněno situací s Covid-19 a opatřeními, které s nim souvisí.
Pokud byste se rádi kurzu zúčastnili bude opět probíhat v novém roce. Termíny včas zveřejníme. Budeme však vše řídit podle aktuální situace s Covid-19.
Kurz mohl být zrealizován díky podpoře kterou jsme dostali a tak veliké díky patří:
společnosti ERA a.s. za finanční dar, panu radnímu Pavlovi Šotolovi za Pardubický kraj za finanční podporu, panu náměstkovi města Pardubice Jakubovi Rychteckému za finanční podporu a poskytnutí prostor na realizaci kurzu. Veliké poděkování patří také paní senátorce Miluši Horské, která poskytla záštitu pro tento kurz.
Děkujeme také všem přednášejícím a všem, kteří na kurzu spolupracovali.

Bez vás by to nebylo možné.
Váš tým Bethany.