Přednáška s diskuzí - Charita - podvod, nebo naše morální povinnost?

15.05.2018