Aktuality

 

Dnešní doba-žádné jistoty, obavy, strachy, úzkosti.
Co můžu sám dělat v této době? Jak si mohu pomoci?
I s takovýmito otázkami se v době karantény setkávám.
Každý jsme jiná osobnost a současnou situaci vnímáme
a prožíváme jinak. Někteří se snaží vnitřně před touto situací utéct nebo ji potlačit. Vždy však člověka dožene. Jsou věci, které ovlivnit...

Poskytujeme psychosociální podporu, terapeutickou činnost, psychologické poradenství, podpůrnou péči, doprovázení a duchovní doprovázení seniorů, v těžké životní situaci, jejich rodinám, veteránům služebných sborů a v dnešní době také všem, kteří slouží v první linii.
V aktuální situaci se setkáváme s různými reakcemi.