Aktuality

 

Řešení životních situací je také otázkou postoje, jaký k nim zaujmeme. Stejné to je v případě samoty nebo izolace. Můžeme na sebe nechat dopadnout tíži dané situace, propadat všem negativním vlivům, které sebou pro nás nese (například nemůžu se stýkat s blízkými, cestovat, chodit do restaurace a další.). Mít pořád na mysli negativa a žít jen tím,...

Paní 70 let se na nás obrátila s tím, že byla napadena a cítí se být neustále v ohrožení. Bojí se kamkoliv vycházet, výrazně to ovlivnilo její fungování v běžném životě.
Paní 64 let nás kontaktovala s tím, že by se potřebovala pomoci vyrovnat se ztrátou dítěte.
Obě dámy potřebovaly ošetřit zranění, traumata, která jejich duše utrpěla,...

I pracovníci v domovech pro seniory potřebuji cítit podporu a že si jejich služby seniorům, která není snadná vážíme. I podpora může být sladká a tak jsme jim trochu sladkého na podzim dopřáli:). Děkujeme za vaši službu.

Gentleman, který měl rád život, humor a hlavolamy. Byl ztělesněným důkazem, že uctivost a slušnost má ve společnosti stále své místo. Měli jsme tu čest být s ním a být přitom, když mu bylo předáno ocenění od rytířského řádu FO 1561 za jeho přínos generacím. Bylo to velmi milé setkání.

Jsme terénní služba, jejíž hlavním posláním je poskytnutí kvalitní psychoterapeutické služby, podpůrné péče, poradenství nebo duchovní doprovázení lidem, kteří již nejsou v produktivním věku, jejich rodinám, těm, kteří o někoho pečují, veteránům, lidem v aktivním služebném poměru a jejich rodinám nacházejících se v náročné životní situaci a kteří...

Vyhlásili jsme výzvu- namluvte vzkaz opuštěným seniorům a pošlete ho na volnycas@ssmpce.cz. Výzva stále běží. Děti z MŠ se již zapojily a poslaly natočené vzkazy. Přáli bychom vám vidět tu radost, kterou měli senioři, že na ně někdo myslí, nejsou díky tomu tolik izolovaní a děti měly radost, že alespoň mohou také pomoci .

Rady a porady

13.01.2021

S výskytem Covid-19 jste se na nás začali více obracet a stále se obracíte s různými otázkami. Povídáme si s našimi klienty seniory například o jejich obavách ze současné situace, o strachu o rodinu, že je jim smutno, o strachu z toho, co přijde, o tom, že nevědí, co mají v této situaci dělat. Pečující se na nás obrací například...

Současná doba není snadná pro nikoho, zejména pak pro ohrožené a opuštěné seniory nebo pro rodiny, kteří za svým seniorem ani nemohou. Jsou situace, kdy byste rádi využili naší péče, podpory také po telefonu. I z tohoto důvodu jsme, pro naše klienty ale i pro vás, již v roce 2020 zavedli podporu po telefonu, která je a bude stále...