Aktuality

 

Gentleman, který měl rád život, humor a hlavolamy. Byl ztělesněným důkazem, že uctivost a slušnost má ve společnosti stále své místo. Měli jsme tu čest být s ním a být přitom, když mu bylo předáno ocenění od rytířského řádu FO 1561 za jeho přínos generacím. Bylo to velmi milé setkání.

Jsme terénní služba, jejíž hlavním posláním je poskytnutí kvalitní psychoterapeutické služby, podpůrné péče, poradenství nebo duchovní doprovázení lidem, kteří již nejsou v produktivním věku, jejich rodinám, těm, kteří o někoho pečují, veteránům, lidem v aktivním služebném poměru a jejich rodinám nacházejících se v náročné životní situaci a kteří...

Vyhlásili jsme výzvu- namluvte vzkaz opuštěným seniorům a pošlete ho na volnycas@ssmpce.cz. Výzva stále běží. Děti z MŠ se již zapojily a poslaly natočené vzkazy. Přáli bychom vám vidět tu radost, kterou měli senioři, že na ně někdo myslí, nejsou díky tomu tolik izolovaní a děti měly radost, že alespoň mohou také pomoci .

Rady a porady

13.01.2021

S výskytem Covid-19 jste se na nás začali více obracet a stále se obracíte s různými otázkami. Povídáme si s našimi klienty seniory například o jejich obavách ze současné situace, o strachu o rodinu, že je jim smutno, o strachu z toho, co přijde, o tom, že nevědí, co mají v této situaci dělat. Pečující se na nás obrací například...

Současná doba není snadná pro nikoho, zejména pak pro ohrožené a opuštěné seniory nebo pro rodiny, kteří za svým seniorem ani nemohou. Jsou situace, kdy byste rádi využili naší péče, podpory také po telefonu. I z tohoto důvodu jsme, pro naše klienty ale i pro vás, již v roce 2020 zavedli podporu po telefonu, která je a bude stále...

Nově jsme se připojili k projektu O krok blíž. Autorem tohoto projektu je Nadace Krása pomoci. Pod hlavičkou nadace Krása pomoci se proto spojilo několik organizací pomáhajících seniorům, aby společně dál pomáhali, propojovali a edukovali společnost v tématech týkajících se seniorů, především osamění a sociální izolace. Více informací o tomto...

Přikládáme slibované fotografie z letošních Vánoc pro seniory. Současně se omlouváme těm, kteří mezi fotografiemi nenašli "svou obdarovanou babičku nebo dědečka". Někteří z našich uživatelů byli v daný moment hospitalizováni, ve stavu nemocných nebo nějakým jiným způsobem indisponováni. Věřte však, že všechny dárky našly svého obdarovaného. Chtěli...

Současná situace není pro nikoho snadná. Stojíme před neustálými nejistotami, které jsou více hmatatelné. Čím déle situace trvá, tím více obav a nejistot sebou nese. Některé se týkají zdraví, života, obav o rodinu, ale také se dotýkají existenčních oblastí. S tím souvisí značná vyčerpanost člověka. Dlouhé trvání této situace, nejistoty, pracovní...